7 oktober 2020

ZFM blijft ook komende vijf jaar licentiehouder

Aan het begin van de raadscommissie van 6 oktober meldde burgemeester David Moolenburgh in het vaste agendapunt ‘Corona update’ dat 22 strandpaviljoens hebben aangegeven dat ze graag gebruik maken van het aanbod om hun seizoensgebonden strandpaviljoens in het winterseizoen te laten staan. Verder worden de verscherpte coronamaatregelen ook in het gemeentehuis doorgevoerd: bij binnenkomst van het gebouw zijn mondkapjes verplicht.

Vervolgens werd het eerste agendapunt behandeld: Toewijzing licentie lokale omroep Zandvoort voor een nieuwe zendperiode 2020-2025. Elke vijf jaar wijst het Commissariaat voor de Media de lokale publieke media-instelling voor een gemeente aan, na advies te hebben ontvangen van de gemeenteraad. Per gemeente kan er maar één lokale omroep worden aangewezen.

Voordat de commissieleden hun besluit namen maakten allereerst de twee insprekers gebruik van de 3 minuten spreektijd om hun omroep enthousiast te promoten. Allereerst kwam Wessel van Opstal van Haarlem 105 aan het woord en vervolgens Maureen Bal, voorzitter van stichting ZOO (Zandvoortse Omroep Organisatie), beter bekend als ZFM.

Na een paar kritische en technische vragen van enkele partijen aan Opstal wat radio Haarlem 105 als streekomroep de gemeente Zandvoort te bieden heeft, was uiteindelijk de keuze snel gemaakt: er werd unaniem gestemd voor de huidige licentiehouder, ZFM. Het wordt als hamerstuk meegenomen naar de raadsvergadering, waarna Zandvoort ook de komende vijf jaar kan genieten van een eigen lokale radio die in het 30-jarig bestaan is uitgegroeid tot een standvastig en breed medium.

Huisvestingsverordening
Het agendapunt ‘Wijzigingen Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Zandvoort’ gaf veel gesprekstof. Hoewel de gemeente zich moet houden aan de wet gaf GroenLinks aan dat het onderwerp geen hamerstuk is en dat het nogmaals besproken moet worden in de raadsvergadering op 27 oktober.

Het onderwerp ‘Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2020’ werd in beslotenheid besproken en na de geheimhouding hadden zowel OPZ en PVV grote weerstand, dus ook dit punt komt als bespreekpunt terug op de aankomende raadsvergadering. Het laatste onderwerp dat besproken werd, de ‘Programmabegroting Zandvoort 2021-2025’, komt volgende week als artikel uitgebreid terug in de Zandvoortse Courant.

Deel dit: