18 november 2020

Zandvoortse handhavers worden uitgerust met korte wapenstok

Zandvoort is aangewezen als één van de tien gemeentes die vanaf januari meedoen aan een proef om buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) uit te rusten met de korte wapenstok. Deze proef zal na een jaar worden geëvalueerd, waarna de uitkomsten van die evaluatie zullen worden meegenomen in de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving over bewapening en uitrusting van de boa’s.

Voordat zij met de korte wapenstok de straat op gaan, zullen de boa’s een speciale opleiding en training krijgen. Zandvoort wordt echter bediend vanuit een grote pool van Haarlemse boa’s. Omdat Haarlem niet meedoet aan het experiment, ligt het voor de hand dat die pool wordt verkleind, zodat niet alle Haarlemse boa’s de cursus hoeven te volgen.

Burgemeester positief
De meningen over de pilot zijn verdeeld. Zo bestaat de vrees dat het gebruik van de korte wapenstok in dreigende situaties juist escalerend zal werken. Burgemeester David Moolenburgh ziet dat anders en is een voorstander van de proef. “Ik verwacht veel van de preventieve werking die ervan uit zal gaan. Afgelopen zomer hebben we gezien dat boa’s in onder meer IJmuiden in de problemen kwamen en dat achteraf werd geconcludeerd dat met de afschrikwekkende werking van een wapenstok een hoop narigheid voorkomen had kunnen worden. Die korte wapenstok is natuurlijk in de eerste plaats bedoeld om niet te gebruiken, maar kan een uitkomst zijn om bijvoorbeeld de tijd voordat de politie arriveert te overbruggen.”

Deel dit: