18 mei 2022

Zandvoort zuid is straks een kunstwerk rijker

De herinrichting van de Boulevard Paulus Loot is bijna afgerond. Er moeten nog enkele puntjes op de i gezet worden. Daar hoort onder andere een kunstwerk in de openbare ruimte bij dat geplaatst gaat worden rondom de entree bij het fietspad naar Langevelderslag.

De intentie van het plaatsen van een kunstwerk is om de ruimtelijke kwaliteit van deze entree te verbeteren. Op dit moment bestaat deze uit de betonnen erfafscheiding van het appartementencomplex Nieuw Duynen en een trafostation, in combinatie met hekken, verkeersborden en informatieborden. Wat in zijn totaliteit een rommelige indruk geeft.

De afgelopen maanden is de kunstopdracht uitgezet bij drie verschillende kunstenaars die veel ervaring hebben met kunst in de openbare ruimte, met name in kustgebieden. Deze drie kunstenaars dienden bij de gemeente visie-documenten in voor het concept van het kunstwerk. De kunstenaars konden hun visie presenteren aan een selectiecommissie die bestond uit bewoners van appartementencomplex Nieuw Duynen, de landschapsarchitect van de Boulevard Paulus Loot, Kunstwacht (beheerder van kunstwerken in de openbare ruimte) en medewerkers van de gemeente Zandvoort. De voorstellen werden beoordeeld met behulp van zes van tevoren geformuleerde en aan de kunstenaars toegestuurde vragen en scores. Op basis daarvan gaf de commissie eensgezind de opdracht voor de verdere uitwerking en realisatie aan Marc van Vliet, een kunstenaar uit Groningen.   

De selectiecommissie beoordeelde dat het voorstel van Van Vliet verrassend en toegankelijk is voor een breed publiek en hij is het dichtste bij het oorspronkelijke eisenpakket gebleven. In zijn visiedocument is het DNA van Zandvoort duidelijk herkenbaar en zijn concepttekening toont symbolisch de overgang tussen dorp en natuur op deze locatie. De komende maanden werkt Marc van Vliet aan de uitwerking van zijn visie. Na een fiat van de selectiecommissie zal het kunstwerk komende winter worden geplaatst.

Schets van het kunstwerk van kunstenaar Marc van Vliet
Deel dit: