24 november 2020

Zandvoort zegt ‘nee’ tegen geweld tegen vrouwen

Woensdag 25 november kleurt het raadhuis van Zandvoort oranje. Hiermee sluit de gemeente aan bij de internationale campagne ‘Orange the World’, die ‘nee’ zegt tegen geweld tegen vrouwen.

Ook het Van Fenemaplein zal woensdag oranje verlicht zijn. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. Nederland doet sinds 2015 mee aan de campagne en Zandvoort doet dit jaar voor het eerst ook mee.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs nog meer. Ongeveer 45% van de vrouwen en meisjes in Nederland heeft te maken met een vorm van geweld. “Daar mogen we onze ogen niet voor sluiten. Dat meisjes en vrouwen anno 2020 nog zoveel te maken krijgen met geweld: dat moet echt niet kunnen. Waar we kunnen biedt de gemeente hulp en ondersteuning aan inwoners die te maken krijgen met (huiselijk) geweld”, aldus wethouder Raymond van Haeften.

Naast het oranje uitlichten van het Raadhuis en Van Fenemaplein hangen er op diverse locaties in Zandvoort ‘Orange the World’ vlaggen.

Deel dit: