4 januari 2022

Zandvoort participeert in nieuw participatiebedrijf

De regio Zuid-Kennemerland heeft onder de naam Spaarne Werkt een nieuw participatiebedrijf. Het bedrijf is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de schakel tussen ontwikkelen, leren en werken. Het doel is om hen passend, duurzaam en naar vermogen mee te laten doen op de arbeidsmarkt.

Het participatiebedrijf is ontstaan door de nieuwe strategie van de vier samenwerkende gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Hieruit vloeide voort de samenvoeging van de bestaande bedrijven Paswerk, Pasmatch Personeelsdiensten, Perspectief Leerwerkbedrijven en Werkbedrijf Haarlem.

Het nieuwe bedrijf Spaarne Werkt biedt in de spannende arbeidsmarkt een scala aan mogelijkheden voor: medewerkers vinden, werk uitbesteden, werk vinden en opleiding vinden. Het bedrijf heeft eigen taken en verantwoordelijkheden, werkt ook samen met allerlei partners en is vaste partner in het Werkgevers Servicepunt.

Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland telt bijna 900 medewerkers. Het bestuur bestaat uit de wethouders Werk en inkomen van de vier gemeenten, voor Zandvoort is dat Gert-Jan Bluijs. Jeroen Coops heeft als directeur de dagelijkse leiding. De nieuwe website www.spaarnewerkt.nl geeft informatie over bedrijf, diensten, samenwerking en contacten.

Deel dit: