6 januari 2020

“Zandvoort kan niet zonder vrijwilligers”

Dat constateerde burgemeester David Moolenburgh tijdens zijn eerste nieuwjaarsspeech, die hij uitsprak tijdens de gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie van gemeente, organisaties en verenigingen in Nieuw Unicum. “Als alle vrijwilligers een week lang niets zouden doen, ligt heel Zandvoort plat”, oordeelde hij.

Ruim 350 Zandvoorters waren op de nieuwjaarsreceptie afgekomen in de Brinck, het centrale plein van het MS-expertise centrum dat een bijzonder goede accommodatie bleek voor dit soort gelegenheden. Zij luisterden halverwege de receptie aandachtig naar de eerste speech van David Moolenburgh in zijn functie als burgemeester van Zandvoort.

“Het eerste wat mij is opgevallen in mijn eerste pakweg 100 dagen als burgemeester, is de enorme betrokkenheid van veel inwoners van Zandvoort. Zo veel mensen die actief zijn. Daar mag Zandvoort heel erg trots op zijn. En dat mag iedereen ook wat vaker naar elkaar uitspreken. Gewoon elkaar bedanken en bedenken hoe uniek het is.”

Wel sprak de burgemeester zijn bezorgdheid uit over het feit dat de grootste groep vrijwilligers allemaal wat ouder en grijzer worden. “Hoe uniek ook, ik heb daar ook best enige zorgen over. Want wie goed kijkt ziet dat veel van wat er gebeurt bij de dezelfde mensen ligt. En wie verder kijkt ziet dat de groep die zo actief is ook langzaam ouder wordt. En de krasse knarren van nu waar zo veel werk door wordt verzet zijn de mensen die over 10, 20, 30 jaar zelf ondersteuning nodig hebben. We zullen er dus alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat er straks generaties klaarstaan om het over te nemen. Dus eigenlijk wil ik u dan geen gelukkig 2020 wensen. Maar een gelukkig 2030, 2040 of 2050”, gaf Moolenburgh aan.

Drie B’s
Moolenburgh heeft dat samengevat onder wat hij noemt de drie B’s: Bouwen, Beschermen en Betrekken. “Bouwen: Zandvoort moet bruisen van de bouwactiviteiten. Bouwen om de jeugd te behouden. Beschermen: onze jeugd is onze toekomst. En gelukkig gaat het met het grootste deel van de jongeren in onze gemeente goed. Maar laten we ons niet verstoppen voor het feit dat er ook behoorlijke problemen zijn met een aantal jongeren. Betrekken: als overheid zijn we constant bezig om te zoeken naar nieuwe wegen voor participatie. De komende tijd kijken we hoe we dat kunnen verbeteren en verfijnen. Uiteindelijk worden de besluiten genomen in de raadszaal of in de collegekamer, maar in de aanloop daar naartoe is het onze plicht om de omgeving zo veel mogelijk te betrekken”, aldus de burgemeester.

Ambtelijke fusie
Ten aanzien van de ambtelijke fusie zei Moolenburgh: “Je mag niet verwachten dat dat meteen helemaal vlekkeloos verloopt. Er waren destijds gegronde redenen om voor deze samenwerking te kiezen. En natuurlijk zijn er verbeterpunten. En natuurlijk zijn er aandachtspunten. En natuurlijk kun je terugkijken en zeggen dat vroeger alles beter was. Maar ik zie vooral zeer toegewijde medewerkers die zich ten volle inzetten voor Zandvoort en de Zandvoorters. Laten we dan ook met elkaar in alle rust de conclusies van de komende tussenevaluatie afwachten en met elkaar bespreken.”

Formule 1
Uiteraard kon de burgemeester er niet om heen: de formule 1. “Wat een feest zal dat worden. Vorig jaar om deze tijd was de komst nog onzeker. En nu gaat het echt gebeuren. Laten we alle energie steken in het met elkaar voor elkaar krijgen van een prachtig evenement, en later evalueren wat voor de volgende edities beter kan. 2020 wordt een prachtig jaar”, sloot hij af, waarna hij een toost uitbracht op het nieuwe jaar.

Deel dit: