20 juni 2020

Zandvoort heeft een nieuwe coalitie 

Ruim een maand nadat de drie wethouders van Zandvoort zijn opgestapt, kan er een nieuw college worden gevormd. Onder leiding van formateur Eric van der Burg is er een principe coalitieakkoord bereikt tussen VVD, CDA, D66, PvdA en GBZ. De drie grootste van deze vijf gaan een wethouder leveren.

De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, PvdA en GBZ hebben de afgelopen weken onder leiding van formateur Eric van der Burg gesprekken gevoerd over wat nodig is voor Zandvoort voor de resterende bestuursperiode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Vrijdag 19 juni hebben de vijf partijen een principe coalitieakkoord bereikt. Met dit principe akkoord is tevens overeengekomen dat de partijen VVD, D66 en CDA een wethouder gaan leveren, waardoor het college van burgemeester en wethouders naast de burgemeester wederom uit drie wethouders zal bestaan. Ellen Verheij (VVD) en Gert-Jan Bluijs (CDA) keren terug op hun positie, wie namens D66 de wethouderspositie gaat invullen is nog niet bekend. De portefeuilleverdeling wordt naar verwachting in de loop van komende week naar buiten gebracht. 

Momenteel wordt het principe akkoord verder uitgewerkt op details. Naar verwachting ligt er eind volgende week een definitief coalitieakkoord dat door de vijf fractievoorzitters kan worden ondertekend. Hierna zullen de drie wethouders zo spoedig mogelijk worden geïnstalleerd door de gemeenteraad, waardoor Zandvoort weer bestuurd kan worden door een voltallig college van burgemeester en wethouders. Het streven is dat dit tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 juni zal plaatsvinden.

Deel dit: