1 juni 2022

Wethouder komt met beloofde antwoorden over nieuw parkeerregime

Bij de raadsvergadering van 24 mei werd door PVV en ZEE een motie ingediend om het nieuwe parkeerregime uit te stellen. Het zou te snel worden ingevoerd en hoe een en ander zou uitpakken was nog te onzeker, zo was de gedachte. Wethouder Verheij beloofde toen een en ander nader te overwegen en schriftelijk met een reactie te komen. Die is er nu. Kort samengevat: uitstel komt er niet. Hieronder een korte lijst met de belangrijkste punten uit haar reactie.

Maatwerk

De aanvraag van nieuwe parkeervergunningen loopt goed. Inmiddels zijn er al ruim 4.000 vergunningen verleend. Gemeente en de Coöperatie Parkeerservice werken ondertussen ‘keihard’ aan alle reacties van bewoners die meer maatwerk nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen die geen parkeervergunning hebben gekregen omdat ze een eigen oprit hebben, die echter te klein is om er te kunnen parkeren. Bij appartementencomplexen die minder eigen parkeerplaatsen hebben dan er nodig zijn zal de gemeente ‘ruimhartig’ omgaan met extra vergunningsaanvragen. Op 3 juni en 1 juli (Pluspunt), 8, 14 juni en 4 juli (Blauwe Tram) zijn er inloopbijeenkomsten om vragen en klachten persoonlijk voor te leggen aan de gemeente.

Bezoekersregeling

Bewoners kunnen maximaal 500 uur per jaar bezoekers laten parkeren, tegen een sterk gereduceerd tarief. De wethouder schat in, op basis van de opgedane kennis tijdens de proef met zomerparkeren van vorig jaar, dat 500 uur ruim voldoende zal zijn. Een nadere evaluatie zal bepalen of dat inderdaad zo is.

Sportvelden

Per 3 (vrijwillige) medewerkers bij een sportvereniging wordt 1 bedrijfsvergunning gegeven die niet gekoppeld is aan een kenteken. Ook hier zal de gemeente ‘flexibel en ruimhartig’ omgaan met de verhouding van 1 op 3. Inwoners van Nieuw Noord kunnen nu al de hele dag parkeren bij de sportvelden daar, anderen kunnen er maximaal 2 uur parkeren. Dit wordt misschien uitgebreid naar 4 uur.

Toeristenparkeren in de woonwijken

Er komt geen maximale parkeerduur voor toeristen in woonwijken. Een dergelijke regeling is nadelig voor ondernemers in de woonwijken, handhaving is kostbaar en arbeidsintensief en de eventuele inkomsten uit de boetes gaan naar het rijk en niet naar de gemeentekas, aldus de wethouder. Misschien gaat het parkeren in woonwijken duurder worden, maar voorlopig nog niet.

LAT-relaties en uitwonende kinderen

Het is voor de gemeente niet te controleren wie wel of niet een LAT-relatie heeft, dus voor LAT-partners komt geen aparte regeling anders dan de bestaande bezoekersregeling. Het punt van de uitwonende kinderen noemt de wethouder wel, maar ze gaat er verder niet op in. Ook voor hen zal dus waarschijnlijk geen uitzondering worden gemaakt.

Logiesverstrekkers

Logiesverstrekkers hebben massaal geklaagd dat hun gasten enkel nog aan de rand van Zandvoort zullen kunnen parkeren. Dat zal niet veranderen, wel zal goed gekeken worden naar individuele probleemgevallen.

Kentekenregistratie op P de Zuid

Abonnees van P de Zuid worden geregistreerd op één kenteken. Als ze willen kunnen ze hun abonnement beëindigen.

Communicatie

De gemeente focust de komende tijd op communicatie. Spandoeken en extra borden moeten de toeristen verleiden te parkeren op Zuid, Boulevard Barnaart of in de parkeergarage in het centrum. Ook de Zandvoortse courant, de gemeentelijke website en sociale media zullen worden ingezet voor nadere informatie. Voor vragen of klachten kun je ook nu nog contact opnemen via info.zandvoort@parkeerservice.nl.

Tekst: Pierre Winkler

Deel dit: