27 november 2020

Wekelijkse column van GGD Kennemerland

Bedankt! 

Ik kreeg laatst een tweet onder ogen waarin stond dat het coronavirus de jeugd weliswaar het minst treft, maar wel het meeste raakt door de maatregelen. Je zal in deze periode maar jong zijn. Fysiek contact met vrienden en vriendinnen zit er bijna niet in, je bent een risico voor je opa’s, oma’s en ouders en wordt bijna verantwoordelijk gemaakt voor hun welzijn. Dat is heftig. En daar gaat niet iedereen hetzelfde mee om.

Er zijn jongeren die zich verzetten en gaan rebelleren. Die de discussie opzoeken als ze worden aangesproken over de maatregelen. Die hun heil zoeken in illegale feesten of provocerend vuurwerk afsteken. Maar ook jongeren die zich terugtrekken in hun eigen wereld en misschien wel depressieve gedachten ontwikkelen. Dat kan leiden tot onherstelbare schade of onomkeerbare keuzes. En  er zijn jongeren die zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden en snel volwassen worden.

Niemand wil dat jongeren zich belast voelen door covid-19. Feit is wel dat zij een transportband vormen waarover het virus zich kan verspreiden. Ze trekken er hoe dan ook vaker op uit, hebben een grote vriendenkring en zijn daarmee een belangrijke schakel in de overdrachtsketen. Het sluiten van horeca of het verbieden van feestjes wordt niet gedaan om ze te pesten, maar om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. 

Daarom vragen we jongeren zich te beheersen en zich aan de maatregelen te houden. Het plezier valt nu even weg, maar daar staat bescherming van kwetsbaren in de samenleving tegenover. Wees dan ook creatief en ga op zoek naar plezier op een manier die past bij de huidige omstandigheden. Dus met 1,5 meter afstand en als het nodig is een mondkapje. En laten we afspreken dat we goed op elkaar letten. Help elkaar en durf ook zelf om hulp te vragen. We vragen veel van jullie, maar zijn er ook voor jullie. En voor een ieder die meewerkt door de maatregelen op te volgen – dus ook de jongeren – hartelijk dank!

Bert van de Velden
Directeur Publieke Gezondheid Kennemerland

Deel dit: