8 mei 2021

VVD stapt uit coalitie, maar college gaat door

Ellen Verheij verder als partijloos wethouder

VVD-fractieleider Martijn Hendriks en partijgenoot Belinda Göransson zijn per direct uit de coalitie gestapt en hebben wethouder Ellen Verheij verzocht om haar ontslag aan te bieden. Verheij heeft dat verzoek naast zich neergelegd en zal gesteund door een nipte meerderheid in de gemeenteraad aanblijven als onafhankelijk wethouder. VVD-raadslid Hans Drommel zal verdergaan als de eenmansfractie Lijst Drommel.

Daarmee is een pijnlijke scheuring binnen de Zandvoortse VVD een feit. Wethouder Ellen Verheij en raadslid Hans Drommel vinden het niet verantwoord om onder de huidige omstandigheden de stekker uit de coalitie te trekken, Hendriks en Göransson kennelijk wel.

Martijn Hendriks: “Natuurlijk is dit een ongelukkig moment, maar deze beslissing hebben we niet licht genomen. Juist in deze crisissituatie heeft Zandvoort recht op een stabiel bestuur, waarin afspraken en beloftes worden nagekomen. De afgelopen tijd hebben we bij herhaling geconstateerd dat het daaraan ontbreekt. Met name de gang van zaken rondom de financiering van de ambtelijke fusie met Haarlem, het verdwijnen van parkeerplaatsen en het verhogen van lokale belastingen is in strijd met eerder gemaakte afspraken. We hebben ons uiterste best gedaan om met de coalitiepartners tot een vergelijk te komen, maar dat is niet gelukt en we maken dus niet langer deel uit van de coalitie. Wij zullen voortaan het college op inhoud beoordelen en het is geenszins de bedoeling om door middel van moties van wantrouwen de continuïteit te saboteren.”

“Als afdelingsbestuur betreuren wij het dat de coalitie de eindstreep niet haalt. Wij respecteren de moeilijke beslissing van de fractie om zich terug te trekken uit deze coalitie. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de fractie haar goede werk op een constructieve wijze voortzet”, aldus Jacqueline Broek, voorzitter van de Zandvoortse VVD in een persbericht.

Hans Drommel blijft als eenmansfractie de coalitie (voortaan met de steun van Groen Links) steunen: “Dat zal ik doen als liberaal in hart en nieren. Ik geloof in de kracht van dialoog en vind het laf dat mijn partijgenoten de handdoek in de ring hebben gegooid, nog geen jaar na het sluiten van deze coalitie en met de verkiezingen in zicht.” Wethouder Ellen Verheij sluit zich in een gezamenlijke verklaring aan bij de woorden van Drommel. Beiden blijven lid van de VVD.

De twee partijen die als grootste uit de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn gekomen, zitten nu allebei in de oppositie, terwijl het college overeind wordt gehouden door zes verschillende partijen, waarvan vier eenmansfracties. Hoe die de rijen gesloten gaan houden, zal de toekomst uit moeten wijzen, maar voor de slagkracht van het bestuur belooft het niet veel goeds.

Piet Bom

Deel dit: