19 mei 2020

VVD-senator aangesteld als informateur

VVD-senator en oud-fractievoorzitter van de liberalen in de Amsterdamse gemeenteraad, Eric van der Burg (54), is aangesteld als informateur in Zandvoort. Peter Kramer, fractievoorzitter van OPZ in de Zandvoortse raad, was door het merendeel van zijn collega fractievoorzitters gevraagd om het voortouw te nemen. Van der Burg moet Zandvoort naar een nieuw college leiden.

Het was de uitdrukkelijke wens van de Zandvoortse fractievoorzitters om te komen met een onafhankelijk persoon met ruime ervaring. Van der Burg heeft die ruime ervaring en ook de kwaliteit om mensen bij elkaar te brengen. Hij heeft de aanstelling aanvaard en gaat de komende weken gesprekken aan met de raadsfracties, burgemeester David Moolenburgh en de demissionaire wethouders.

Van der Burg is sinds 2019 lid van de Eerste Kamer voor de VVD-fractie. Daarvoor was hij van 2018 tot 2019 fractievoorzitter van de liberalen in de gemeenteraad van Amsterdam. Eerder was hij dit ook, van 2004 tot 2010. Hij was voor de VVD wethouder en tweede locoburgemeester in Amsterdam met de portefeuilles Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie, Ouderen, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van 2014 tot 2018. Van 2010 tot 2014 beheerde hij de portefeuilles Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie, Luchthaven, Personeel, Organisatie en Integriteit, Dienstverlening en Externe Betrekkingen en Dierenwelzijn; een heel breed scala derhalve. Tevens was hij onderhandelaar bij de coalitievorming van de gemeenten Zaanstad en Vlaardingen.

Deel dit: