5 januari 2022

Voortbestaan weekmarkt Nieuw Noord staat onder druk

Het gaat niet goed met de dinsdagmarkt in Nieuw Noord. Dat kan worden afgeleid uit de schriftelijke vragen aan het college van raadslid Patrick Berg van de Ouderen Partij Zandvoort (OPZ). De markt bestaat sinds zomer 2018 en is een initiatief van omwonenden en ondernemers, dat door de gemeente werd omarmd en gefaciliteerd.

Kern van het probleem lijkt de afnemende belangstelling van marktlieden. Zo hebben de afgelopen weken de visboer, groenteboer en notenboer hun deelname aan de markt beëindigd. Dat heeft gevolgen voor de binnenkomende penningen, waardoor marktmeester Ali Malloul er ook geen brood meer in ziet en in december onverwacht heeft aangegeven er per direct mee te willen stoppen. Afgelopen dinsdag was slechts één marktkoopman (van de loempia’s) op de markt aanwezig en de verwarring en onzekerheid onder alle betrokkenen is groot.

Ed Mense is de coördinator van markten bij de gemeente Haarlem. Hij kent de problemen maar geeft aan dat hij weinig kan betekenen. “Het is een particuliere markt. Kennelijk is het de vraag of de markt nog langer levensvatbaar is en tegelijkertijd speelt er het sociale belang. Een oplossing moet daarom vanuit Zandvoort zelf komen.”

Raadslid Patrick Berg: “Het is duidelijk dat er snel iets moet gebeuren, anders is het te laat. Die markt is te belangrijk voor de uitstraling en sociale cohesie van de buurt. Er moet iemand opstaan die de situatie inventariseert en naar een oplossing zoekt.” Ondernemersmanager Janneke den Ouden lijkt daarvoor de aangewezen persoon. Zij is op de hoogte van de situatie, maar meer dan dat het haar attentie heeft, kon zij er nog niet over kwijt.

Deel dit: