14 april 2022

Voorlopig ontwerp watertoren overwegend positief ontvangen

Woensdagavond vond er in de Blauwe Tram een voorlichtingsavond plaats over de nieuwste plannen voor de herontwikkeling van de watertoren en directe omgeving. Bij de goedbezochte presentatie van Springtij Architecten in opdracht van Watertoren Zandvoort CV (WZCV) waren naast omwonenden en geïnteresseerden ook een brede delegatie van de gemeente en andere direct betrokkenen aanwezig.

In de plannen zal de watertoren een ingrijpende gedaantewisseling ondergaan, maar tegelijkertijd zijn beeldbepalende karakter behouden. Twee onderzoeken van gespecialiseerde bureaus kwamen onafhankelijk van elkaar tot de slotsom dat de huidige gemetselde gevel niet te redden is en dus vervangen moet worden. De watertoren zal volgens de nieuwe herontwikkelingsplannen iets breder en circa vier meter hoger worden. Verdeeld over veertien etages gaat het complex plaats bieden aan elf appartementen in het dure segment. De welstand- en monumentencommissie van de gemeente Zandvoort was nauw betrokken bij het planproces voor de herontwikkeling van de watertoren.

Aan weerszijde van de toren staan twee appartementencomplexen met parkeergarage gepland, die ontworpen zijn door Springtij Architecten. Eén hiervan staat op de plek van de nu nog vervallen Villa Maris, de ander maakt deel uit van de projectontwikkeling Bad Zandvoort. De twee bouwvolumes (toren en Villa Maris) die Springtij Architecten woensdagavond namens WZCV presenteerde, staan los van de herontwikkeling die Bad Zandvoort op het Watertorenplein realiseert. Beide partijen zullen wel samenwerken bij de inrichting van de openbare ruimte en aanleg van gemeenschappelijke nuts- en andere voorzieningen.

Nu alle technische tegenslagen en complicaties overwonnen zijn en er breed draagvlak voor de plannen lijkt te bestaan, doemen er echter nieuwe donkere wolken op. “De laatste maanden, onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne, gieren de kosten voor bouwmaterialen de pan uit. Gemaakte begrotingen zijn een week later alweer achterhaald, dus dat wordt nog een heel avontuur”, aldus Kees Draisma van Springtij Architecten. Draisma is overigens zeer verheugd over de vele positieve reacties die hij tijdens de informatieavond ontving, want “dat is weleens anders geweest”.

De weinige kanttekeningen die tijdens de informatieavond door aanwezigen werden gemaakt, beperkten zich tot details met betrekking tot rijrichtingen, aanwezigheid van groen en dergelijke. In het definitieve ontwerp zal daar zover als mogelijk rekening mee worden gehouden. De verwachting is dat eind dit jaar het definitieve ontwerp kan worden gepresenteerd, waarna de benodigde omgevingsvergunning kan worden aangevraagd en medio 2023 een concrete inschatting van de bouw gemaakt kan worden.

Deel dit: