26 mei 2021

Vlotte raadsvergadering verliep vlekkeloos

Het wil de laatste tijd nog wel eens uitlopen tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad, waardoor de raadsleden een dag later verder moeten vergaderen om de agenda te kunnen afwerken. Maar dinsdagavond was dat geheel niet aan de orde. Al om 22.15 uur sloot voorzitter David Moolenburgh de vergadering. Wel voorspelde hij dat het in juni van een andere orde zal zijn, gezien de vele punten die nu al geagendeerd staan voor de laatste vergadering voor het zomerreces.

Veel tijd ging dinsdagavond op aan een discussie over de plaatsing van de nieuwe bankjes op de Boulevard Paulus Loot die binnenkort wordt heringericht. Via de motie Vrije Horizon, ingediend door de VVD en medeondertekend door OPZ, PVV en GBZ, werd een bij Zandvoorters levende kwestie behandeld: moeten de nieuwe bankjes nou aan de rand van de zeereep geplaats worden, of meer naar achteren zoals nu in het proefvlak? Na veel over en weer gepraat werd besloten om nog deze maand een enquête te houden onder gebruikers van de proefbank. Hierdoor werd de motie aangehouden tot de volgende vergadering.

Regionale Energie Strategie

Maar de meeste tijd werd gespendeerd aan het vaststellen ‘RES 1.0 Noord-Holland Zuid’. Hiermee wordt beoogd de realisatie van 2,7 TWh (terra wattuur: miljarden KWh) aan duurzame energie mogelijk te maken in energieregio Noord-Holland zuid. De RES NHZ is het resultaat van een gezamenlijke traject van 33 overheden en komt voort uit afspraken uit landelijke Klimaatakkoord en geeft aan waar mogelijkheden en onmogelijkheden liggen. Onder andere de aan te wijzen plaatsen voor zonnepanelen in Zandvoort maakt hier onderdeel van uit.

PVV-woordvoerder Ronald van Tiggelen werd niet blij van deze materie. Hij noemde Metropool Regio Amsterdam een vergaderclubje, die hij vergeleek met de Europese Commissie: ‘een niet door de kiezers gekozen bestuurslaag die er alleen maar is om te vergaderen’. “Gekozen Staten en gemeenteraden worden buitenspel gezet. In het groot gaat het over de Europese Commissie, in het klein over de MRA”, zei hij. Wethouder Ellen Verheij was het niet met hem eens. “De MRA zal met u in gesprek gaan en dan doet u dus mee. Samenwerking binnen de MRA is een groot goed”, reageerde zij. Alleen PVV was tegen dit raadsstuk. VVD en OPZ stemden, zei het schoorvoetend, voor.

Borstkankeronderzoek

Een andere belangrijke motie werd door Maaike Koper (PvdA) aan de agenda toegevoegd. Mede namens de fracties Drommel, D66, CDA, GBZ en GroenLinks, die de motie mede-ondertekenenden, vroeg ze aandacht voor borstkankeronderzoek bij vrouwen. Aanleiding is het recente besluit van demissionair staatsecretaris Blokhuis om borstkankeronderzoek iedere drie jaar te houden in plaats van elke twee jaar. De genomen maatregel vindt ze ongewenst en onverantwoord en moet direct worden gestopt. Overwogen moet zelfs worden om de leeftijdsgrens te verlagen van 50 naar 35 jaar, vindt zij. Want hoe eerder borstkanker vastgesteld wordt, hoe meer kans op genezing.

Marco Deen (PVV) vond de motie sympathiek, maar vroeg zich af waarom de indiener niet naar zijn fractie was gekomen met het verzoek om deze mede te ondertekenen. Volgens Koper zat het pinksterweekend in de weg. Ook Peter Kramer (OPZ) en Belinda Göransson (VVD) wilden de motie van harte ondertekenen. Zodoende werd deze motie unaniem aanvaard.

Rond 22.15 uur liet voorzitter burgemeester David Moolenburgh zijn voorzittershamer voor de laatste keer klinken. Eindelijk eens een vergadering die redelijk binnen de tijd werd afgewerkt.

Deel dit: