27 februari 2021

Vergissing met kieslijst komt op ongelukkig moment

Dezer dagen viel de gebruikelijke folder met vierkiezingsinformatie van de overheid op de deurmat. Al snel werd door inwoners geconstateerd dat de Zandvoortse stembureaus hierin ontbraken. Alle Haarlemse stembureaus stonden wel vermeld.

De gang van zaken is ongetwijfeld het gevolg van een menselijke fout. Die werd op sociale media door tegenstanders van de ambtelijke samenwerking met Haarlem echter aangegrepen om hun gelijk te onderstrepen; juist op het moment dat de toekomst van de ambtelijke fusie in toenemende mate ter discussie staat.

De gemeente heeft op haar facebookpagina inmiddels laten weten dat er per abuis ‘verkeerde brieven’ zijn verspreid, waarop de bezorging is stopgezet. Deze zal dinsdag met het juiste materiaal weer worden hervat.

Deel dit: