5 mei 2022

Veel belangstelling bij herdenking Nationaal oorlogsmonument

Bij het oorlogsmonument langs de Van Lennepweg stonden al een aantal mensen te wachten op de aankomst van de Stille Tocht die vanuit de Protestantse kerk was ingezet. Een groepje jongens van de scouting was al aanwezig en de muzikanten van de Damiate Band Haarlem liepen keurig in het gelid naar hun toegewezen plaats. In de verte hoorde men de trommels die voorop liepen in de Stille Tocht.   

Na de herdenkingsdienst in de Protestantse kerk werd een grote stoet gevormd om door het centrum richting het oorlogsmonument aan de Linnaeusstraat te lopen. Langs de route waren de terrassen respectvol afgesloten en ook de spoorbomen waren niet dicht, wat in het verleden een enkele keer is voorgevallen. 

Eerbetoon

Na het luiden van de kerkklokken gaf de trompettist van Damiate het signaal ‘Taptoe’ waarna er 2 minuten stilte in acht werd genomen. Met muzikale begeleiding werd vervolgens het Wilhelmus gezongen en droegen Yazzlin Teyfur en Iris Laarman, twee leerlingen van de Nicolaasschool, een tweetal gedichten voor. Namens de gemeente legden burgemeester David Moolenburgh en zijn vrouw een prachtige krans. Na de eregroet en de kranslegging van de Zandvoortse veteranen en de bloemlegging van diverse organisaties bedankte Erwin Hilbers namens het 4 mei comité de aanwezigen.

Tot besluit was er gelegenheid voor een rondgang langs het monument en het neerleggen van een persoonlijke bloemengroet. Daar werd in groten getale gebruik van gemaakt. Al met al was het een indrukwekkende dodenherdenking 2022.   

Deel dit: