29 oktober 2021

Uitbreidingsplannen Sportcomplex Duintjesveld

Er zijn grootse plannen om het sportcomplex Duintjesveld in Zandvoort Noord met diverse sporten uit te breiden. De komende jaren zal er een tennishal, een multicourt, een pumptrack en padelbanen moeten worden gerealiseerd. Ook zal in Nieuw Noord een fitnesstuin worden aangelegd.

Al jarenlang is er een grote wens voor een tennishal in Zandvoort. TC-Zandvoort is een van de grootste sportverenigingen van Zandvoort, maar sinds het verdwijnen van de indoor tennisbanen bij Center Parcs moeten de tennissers in de wintermaanden uitwijken naar tennishallen in de regio. Geen gewenste situatie maar een oplossing binnen Zandvoort is niet eenvoudig gebleken. Ook al waren de betrokkenen het vrij snel eens dat Duintjesveld de meest logische locatie is voor een tennishal, tot op heden is het er nog altijd niet van gekomen.

Daar lijkt nu verandering in te komen. De gemeente heeft aangekondigd dat er in 2022 een tennishal gebouwd gaat worden. En dat niet alleen, ook andere takken van sport moeten een plek gaan krijgen in het Duintjesveld.

De betrokken partijen waar de gemeente de afgelopen periode intensief mee heeft gesproken zijn SV Zandvoort (voetbal), ZSC’04 (o.a. tennis), The Dunes (golf), Stichting Bevordering Tennissport Zandvoort 365 (tennis) en de Sportraad Zandvoort. Gezamenlijk zijn allerlei opties binnen het sportpark Duintjesveld bekeken en uiteindelijk is voor de bouw van een tennishal de oplossing gevonden op het terrein van The Dunes. De hal wordt gebouwd op een gedeelte van de huidige driving range. De driving range verhuist naar de locatie waar nu nog ZSC’04 is gevestigd.

Meer sporten

Naast de ontwikkeling van een tennishal is er ook de wens om padelbanen te realiseren op sportpark Duintjesveld. Een concrete locatie is nog niet gevonden, momenteel wordt onderzocht waar dit kan worden ingepast in het gebied. Daarnaast staat ook een pumptrack op het verlanglijstje. Of deze ook in Duintjesveld gaat komen is nog niet zeker, er wordt op dit moment naar meerdere locaties in Zandvoort gekeken.

Wat wel zeker is, is dat op het terrein van SV Zandvoort een multicourt wordt aangelegd. Een van de trainingsvelden van de voetbalclub wordt vervangen voor een multifunctioneel veld waarop getennist, gehandbald en gevoetbald kan worden. SV Zandvoort en ZSC ’04 zullen beide gebruik gaan maken van dit veld en de verenigingen zullen een verregaande vorm van samenwerking met elkaar aangaan.

Gratis fitness

Tot slot zal in samenspraak met de Sportraad in Nieuw Noord een bootcamptuin gerealiseerd gaan worden. Deze fitnesstuin moet onder andere gezinnen met kinderen de gelegenheid bieden tot gratis sporten, ontmoeten en te werken aan een gezonde leefstijl. De beoogde locatie is het Duinenpark: een nog aan te leggen groenstrook tussen het spoor en de nieuwbouwwoningen langs de Kamerlingh Onnesstraat (Curiedex terrein).

Al met al zullen de komende jaren in het teken staan van het uitbreiden van de sportmogelijkheden in Zandvoort. Voor de gemeente is dit een belangrijk speerpunt om te kunnen bijdragen aan het welzijn van haar inwoners. Hoeveel geld er met al deze investeringen gemoeid is, is nog niet bekend.

Deel dit: