3 november 2020

Udo en Cora Klijn: “Pleegouder zijn verrijkt je leven”

Deze week is voor de zesde keer de Week van de Pleegzorg gehouden. Daarmee wil Pleegzorg Nederland aandacht vragen voor kinderen die graag een thuis willen, maar dat niet hebben. Een pleeggezin zou een oplossing kunnen zijn, maar helaas is er een groot tekort aan op pleegouders. In Zandvoort hebben Udo en Cora Klijn al bijna twintig jaar een pleegzoon in hun gezin, genaamd Daan.

Cora vertelt over de beginperiode dat Daan in huis kwam: “Daan was tien maanden oud toen hij bij ons kwam. Zijn ouders konden niet voor hem zorgen vanwege een drank- en drugsprobleem. In het begin ging hij via Jeugdzorg regelmatig naar zijn vader en moeder, maar dat was geen succes. Nu wil hij geen contact meer met zijn biologische ouders. Wij zijn, zo zegt Daan, zijn echte ouders.”

Op het moment dat Daan bij hun kwam hadden Cora en Udo al dochter Sara, die toen 18 jaar was. “Mijn man en ik hebben altijd een kind willen adopteren of aannemen. Uiteindelijk kozen wij voor pleegzorg. We vonden dat we kinderen moesten helpen die geen veilig dak boven hun hoofd hebben.” 

Cora: “Daan was en is een lieve jongen. Hij was al vijf weken na zijn geboorte bij een crisisgezin ondergebracht. Daar ben je meestal heel kort, maar Daan is daar tien maanden gebleven. Toen pas is hij daar weggehaald. En dat heeft hij, hoe klein hij ook was, op de een of andere manier onthouden. In het begin wou hij dan ook niks van ons weten. Wij waren vreemden voor hem. Hij huilde ontzettend veel en was veel ziek. Dat was een hele moeilijke periode. Dankzij een homeopaat is het goed gekomen en voelde Daan zich thuis.”

Na de Hannie Schaftschool ging Daan naar de havo/vwo op het Rudolf Steiner college in Haarlem. Cora: “Omdat hij erg creatief was dachten we dat dit de ideale school voor hem was, omdat daar meer wordt gedaan dan alleen leren. Maar Daan was daar niet gelukkig. Hoe dat kwam werd ons duidleijk toen een klant van mij, die dramadocent was op Hageveld, suggereerde dat Daan mogelijk hoogbegaafd was. Na een test bleek dat inderdaad het geval. Het toeval wilde dat Hageveld een speciale klas heeft voor hoogbegaafden en daar bleek Daan wel op zijn plaats.”

Na zijn eindexamen is Daan op de TU Delft wiskunde gaan studeren. Maar dat bleek toch niet zijn ding. Hij is met de studie gestopt en gaat volgend jaar computertechnologie doen, ook op de TU Delft. Cora: “Dan is het de bedoeling dat hij daar woonruimte gaat zoeken. Wel bijzonder dat hij dan op eigen benen gaat staan.” Dat zal wel even wennen worden voor de pleegouders.

Tot slot willen Udo en Cora nogmaals benadrukken dat pleegouder zijn heel leuk is. Ze hopen dat mensen door hun verhaal enthousiast zijn geworden en er over na gaan denken om een pleegkind in huis te nemen. Udo:  Uit eigen ervaring weet ik dat het een verrijking van je leven is.”  

Voor meer informatie over pleegzorg kunt u zich aanmelden voor een digitale bijeenkomst op 9 november om 19.30 uur. Stuur een e-mail naar pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl en kijk voor meer informatie op deze website

(Dit is een beknopte versie van het gesprek met Udo en Cora. De volledige versie van het interview valt te lezen in de Zandvoortse Courant van donderdag 5 november)

Deel dit: