9 februari 2022

Toekomst manege staat op het spel

Woensdagavond 2 februari kwam de commissie wederom in de schoolopstelling fysiek bijeen voor de tweede vergadering van de raadscommissie van deze maand. Bestemmingsplan Bentveld vulde het grootste gedeelte van de vergadering, mede door de vele insprekers op dit onderwerp.

Aan de orde was het herbestemmen van de locatie in Bentveld waar nu nog een manege gevestigd is. Dit is een belangrijk onderdeel van het agendapunt over het gehele Bestemmingsplan Bentveld. Er zouden vijf villa’s moeten komen, de eigenaren van de grond hebben dit verzocht. Dat leidde in de Zandvoortse samenleving, en vooral ook die van Bentveld, tot veel gemixte gevoelens. Een controversieel onderwerp dus. Opvallend was dan ook het vele aantal insprekers op dit item, namelijk negen. Aangezien deze hoeveelheid zullen hieronder twee personen uitgelicht worden die beiden een andere kant van het verhaal belichten.

Allereerst sprak de heer Mooij in, als vertegenwoordiger van belangengroep Ruiters Bentveld en omgeving. Hij benadrukte allereerst de maatschappelijke waarden van de manege: “500 lessen per week worden er gegeven. Velen hebben hier mooie herinneringen gemaakt en een emotionele band opgebouwd met de plek.” Daarbij wees hij erop dat de capaciteit in de regio beperkt is en er wachtlijsten bestaan voor het volgen van lessen. “Zoals de adviescommissie al eerder zei is dit puur en alleen een politiek besluit. Het is aan de raad om aan de ene kant het belang van de werkgelegenheid en maatschappij mee te wegen en aan de andere kant de macht van het geld. Een eenvoudige beslissing wat mij betreft.”

Even later was de heer Arken aan de beurt voor zijn inspreekmoment. Hij is sinds de oorsprong van de manege in, naar eigen zeggen, meer of mindere mate betrokken. “In 1984 is de grond aangekocht door de familie Lindeman”, begon Arken zijn drie minuten betoog. Hij voegde er direct de vraag aan toe waarom de gemeente Zandvoort zelf destijds niet deze grond in bezit heeft genomen. “Hiermee begon de missie van de familie tot het uitbouwen van de manege tot aan 2014 tot een echt familiebedrijf. Er is hierover vanuit de gemeente en inwoners herhaaldelijk gedoe geweest, bijvoorbeeld over de hoeveelheidpaarden.” Arken benadrukte dat het de familie “zeker na 38 jaar vrij staat om tot woningbouw over te gaan”. Hij wees daarbij op de houdbaarheid op langere termijn van de manege, vanwege het landelijk stikstofbeleid dat andere maneges al raakt. Ook het onderhoud van Naaldenhof zou ‘hopeloos achteruit’ zijn gegaan.

Vervolgens was het aan de commissieleden om per fractie hun inbreng te doen. “Het is, net als voor u als raad, een enorm dilemma voor het college. Het lastige is dat de gemeente geen eigenaar is van de grond, wat de situatie nog complexer maakt om daar sturing aan te geven”, antwoordde wethouder Ellen Verheij in reactie op de raad die verder haar waardering uitsprak voor de veelheid aan insprekers. “Dit is hoe een commissievergadering zou moeten zijn.”

Gevoelig

Aan de sfeer in de commissie van woensdag merkte je dat er een gespannen en overeenkomstig een onzeker gevoel heerst bij de diverse raadsleden. Het zullen dan ook bijzonder spannende dagen worden in aanloop naar de raadsvergadering van dinsdag 15 februari waar het onderwerp een bespreekstuk op de agenda zal zijn. Waarbij in ieder geval de fractie van OPZ een amendement op heeft aangekondigd.

Over de maatschappelijke rol die manege Stal de Naaldenhof speelt in Bentveld en omgeving, maakte Zandvoort Inside onlangs een uitgebreide reportage:

Deel dit: