9 juni 2021

Toch weer onzekerheid over nieuwbouw reddingspost

Alle seinen leken op groen te staan voor de nieuwbouw van reddingspost zuid. Maar door nieuw ingediende zienswijzen lijkt de start van de bouw opnieuw vertraging op te lopen. In het slechtste geval kan het nog mogelijk twee jaar duren!

De meer dan 50 jaar oude reddingspost Zuid van de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) aan de boulevard Paulus Loot is niet alleen bouwkundig in een zeer slechte staat maar voldoet allang niet meer aan een veilige en Arbo-verantwoorde reddingspost. Renovatie was en is geen optie dus nieuwbouw is hard nodig.

Het allereerste ontwerp in 2019 voor een nieuwe reddingspost riep tegenstand op rond de omgevingsvergunning. Na overleg met de Zandvoortse reddingsbrigade, architect en de gemeente is het ontwerp nogmaals bekeken om de ruimtes efficiënter in te delen waardoor met minder m2 de functionaliteit van de reddingspost behouden zou blijven.

Aangepast ontwerp reddingspost

Om tegemoet te komen aan de ingediende zienswijzen op het eerste ontwerp is gekeken waar ruimtegebruik gecombineerd zou kunnen worden, zoals het samenvoegen van toiletten voor bezoekers en voor de medewerkers. Tevens is er één gemeenschappelijk trappenhuis gekomen in plaats van twee trappenhuizen en is er één centrale opslagruimte voor wetsuits voor zowel mannen als vrouwen. De stallingsruimte in het vorige plan bood ruimte voor de opstelling van drie boten en een auto. In het aangepaste plan is de stallingsruimte geschikt voor twee boten, een waterscooter en een auto. Tot slot zijn de opslagruimtes verkleind en ook het dakterras is fors kleiner geworden.

Nieuwe ingediende zienswijzen

Tegen de verleende omgevingsvergunning voor de nieuwe, aangepaste plannen zijn nogmaals zes zienswijzen ingediend. Het merendeel van de bezwaren gaan over de bouwhoogte van de tweede bouwlaag die het zicht nog steeds belemmert. Maar deze hoogte is belangrijk om de veiligheid te waarborgen over strand en zee. Ook de afstand van het gebouw, dat in opdracht van Hoogheemraadschap Rijnland minimaal 8 meter uit de duinvoet moet komen, leidt tot barrières. Ook de kleurstelling (oranje) van het gebouw is kennelijk een drempel en er is een zienswijze ingediend met betrekking tot de geldende normen van stikstof.

Vertraging

Mede door al deze nieuwe zienswijzen en de procedures die daaruit voortvloeien zal in plaats van een start van de bouw in september 2021 mogelijk een vertraging van twee jaar kunnen gaan oplopen. Dat zal onherroepelijk betekenen dat er opnieuw een aanvullend krediet moet worden gevraagd aan de raad vanwege verhoogde bouwkosten, zo is de verwachting.

Zodra er een onherroepelijke omgevingsvergunning ligt wordt de begroting geactualiseerd en zal er zo snel mogelijk een kwalitatief goede reddingspost worden gebouwd. Maar dat het niet zonder slag of stoot gaat is inmiddels wel duidelijk.

Het eerste ontwerp was een stuk groter maar werd in een eerder stadium al ‘afgekeurd’…
…maar ook op het aangepaste ontwerp zijn toch weer meerdere zienswijzen ingediend
Deel dit: