30 september 2021

Strandpaviljoens mogen weer overwinteren

Als het aan Hoogheemraadschap van Rijnland ligt mogen de seizoensgebonden strandpaviljoens nog een keer overwinteren. Alleen zit er deze keer een klein addertje in het duinzand. De paviljoens moeten namelijk dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat bij de opbouw in 2024 de paviljoens enkele meters zeewaarts verplaatst moeten worden.  

In de nieuwe Kustnota van HHR Rijnland staat reeds vermeld dat in Zandvoort nauwelijks aangroei van de zeewering is vanwege de strandpaviljoens, die niet alleen in het zomerseizoen staan maar ook steeds meer het hele jaar door. De bebouwing op het strand blokkeert het zand en het strand wordt ook intensief beheerd ten behoeve van de badgasten. Bovendien is er fysiek gewoon minder ruimte om het duin te laten groeien, want erlangs liggen de boulevards en strandopgangen. Vandaar dat Rijnland voorstelt om de strandpaviljoens zeewaarts te verplaatsen. Voor Zandvoort zal deze doelstelling van HHR Rijnland grote gevolgen hebben.

Door het richting zee verschuiven van de paviljoens kunnen ingrijpende veranderingen op het strand gaan plaatsvinden. Volgens het Zandvoortse college dient de huidige breedte van het strand, dus de ruimte tussen de strandpaviljoens en de zee, in stand te blijven. In het geval de strandpaviljoens zeewaarts moeten dan zal er dus aan de zeezijde een zelfde hoeveelheid strand bij moeten komen om die minimale breedte in stand te houden.

Met het zeewaarts verplaatsen van de paviljoens zal ook de nieuwe locatie van de nieuw te bouwen reddingspost zuid, afhankelijk van de duinvoet, tussen de 8 tot 12 meter naar voren moeten.

Samenspraak en overleg

Niels Priester staat, als voorzitter van de Vereniging van Zandvoortse Strandpachters, positief tegenover het overwinteren van de seizoensgebonden paviljoens: “De meeste strandpaviljoens in Zandvoort blijven in de winter, op een aantal kleinere na die qua plek meer risico lopen of nog werkzaamheden aan hun paviljoen gaan verrichten.”

De voorwaarden van Rijnland zijn volgens Priester “ook voor onze eigen veiligheid: wat moet dat moet.” Hij vindt het al fijn dat de paviljoens ook nu weer mogen blijven staan. “Het heeft voor ons grote financiële voordelen ondanks dat we niet open mogen blijven”, aldus Priester. 

In samenspraak en in overleg met alle betrokken partijen zal onder verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van Rijnland afspraken worden gemaakt. En tot 2024 kan er nog heel veel zand richting de zeereep waaien…

Deel dit: