27 juli 2021

Stimuleringsbudget voor jongerenactiviteiten

Om de Zandvoortse jeugd en jongeren letterlijk weer in beweging en naar buiten te krijgen is er binnen het Herstelplan coronacrisis budget vrijgemaakt voor initiatieven gericht op de jeugd. “Omdat jongeren zelf het beste weten wat ze leuk vinden is het ook logisch dat jongeren zelf beschikking krijgen tot het stimuleringsbudget”, aldus Wouter van der Vegt van Team Sportservice Zandvoort.

Team Sportservice Zandvoort treed op als budgetbeheerder, maar maakt het geld op een toegankelijke manier beschikbaar voor de jongeren die zelf iets willen organiseren. “Op onze website teamsportservice.nl staat in een overzichtelijke tabel waar een activiteit aan moet voldoen en hoeveel stimuleringsbudget hiervoor beschikbaar is. Het budget ligt in de range van € 50 tot en met € 550”, aldus Van der Vegt.

Jongeren kunnen zelf ideeën aandragen via de website van Team Sportservice Zandvoort. Past dit binnen de opgestelde kaders dan ontvangen zij vervolgens uitvoeringsbudget om dit idee ook daadwerkelijk te realiseren.

Aanvraag op maat

“Niet alle ideeën passen natuurlijk binnen de door ons opgestelde standaard. Daarom kun je op de site ook een aanvraag op maat doen. Dit is iets meer werk, maar je kunt dan wel een hoger stimuleringsbudget aanvragen”, legt Van der Vegt uit. Naast jongeren kunnen ook Zandvoortse wijkverenigingen, lokale ondernemers, sportorganisaties, welzijnsorganisaties etc. initiatieven indienen. Zolang de aanvragen aan de op de website gestelde voorwaarden voldoen en er budget beschikbaar is worden de aanvragen in behandeling genomen.

Corona en jongeren

De jeugd en vooral de jongeren van Zandvoort zijn die tijdens de coronacrisis hard geraakt zijn in hun sociale leefomgeving. Fysieke sociale contacten werden beperkt en ook sporten en bewegen was niet mogelijk zoals zij gewend waren. Binnen het Herstelplan coronacrisisis speciaal budget vrijgemaakt voor jeugd en jongeren.Het budget is bedoeld om activiteiten en initiatieven voor de jeugd en jongeren te organiseren met de focus op ontmoeten in combinatie met sport en/of bewegen.  

Deel dit: