8 april 2021

Stichting schenkt vier laptops aan ervaringswerkers

Het project ‘Niemand verzandt in Zandvoort’ bestaat al een paar jaar en heeft bewezen succesvol te zijn. Daar is een aanvullend project uit voortgekomen dat onlangs is gestart met de titel: ‘Nieuwkomers verzanden niet’. Toen een praktisch probleem zich voordeed schoot de Stichting Gebroeder Paul en Max Schuhmacher te hulp.

‘Nieuwkomers verzanden niet’ is speciaal gericht op inwoners van Zandvoort met een migratie of vluchtelingen-achtergrond. Het projectteam bestaat uit zeven ervaringswerkers; allemaal vrijwilligers en mensen die in Zandvoort wonen van verschillende afkomst. Zij spreken naast Nederlands ook hun 1ste taal: de Arabische, Tigrinya of Poolse taal. Vanuit hun ervaring en opleiding kunnen deze ervaringswerkers de nieuwkomers goed ondersteunen. Ook kunnen zij hulpverleners, gemeente en andere organisaties ondersteunen met hulpvragen van nieuwkomers.

Projectcoördinator Vevean Popal Botros stuurt het team aan en traint de vrijwilligers om hun kennis te vergroten en hun ervaring ten behoeve van de nieuwkomer in te zetten. De ervaringswerkers verwijzen naar professionals en bereiden samen met de nieuwkomer het gesprek voor.

Vanwege de coronamaatregelen zijn deze trainingen noodgedwongen online. Vier ervaringswerkers volgden de trainingen op hun mobiel omdat zij niet over een laptop beschikken. In de praktijk bleek dit moeilijk werkbaar. Verbindingen die uitvallen en kleine schermen maakten de deelname onrustig. Daarbij is werken met diverse programma’s zoals Powerpoint, Excel en Word voor het project en de voorlichtingsbijeenkomsten onmisbaar.

Laptops geschonken

De Stichting Gebroeders Paul en Max Schuhmacher is er voor inwoners van Zandvoort die op of onder bijstandsniveau leven. Zij kunnen mensen met een dringend (financieel) probleem helpen wanneer men daar zelf geen oplossing voor heeft, zoals een kapotte koelkast of een bijdrage voor deelname aan een sportclub voor kinderen. Deze stichting kwam met een oplossing en schonk vier laptops. Op woensdag 31 maart werden de laptops aan de ervaringswerkers overhandigd. Een vrijwilliger zal deze installeren en gereed maken voor gebruik. Het blijkt maar weer: Niemand hoeft te verzanden in Zandvoort.

Het project ‘Nieuwkomers verzanden niet’ wordt geïnitieerd vanuit Pluspunt. Het Sociaal wijkteam Zandvoort werkt hierbij nauw samen met Vluchtelingenwerk, Pré Wonen, Klantmanagers van Werk en Inkomen, CJG, de Herstelacademie, de GGD en Pluspunt.

Meer informatie over het project is verkrijgbaar via Vevean Popal Botros: v.popal@pluspuntzandvoort.nl. Voor informatie over de Stichting Gebroeders Paul en Max Schuhmacher: www.stichtingpaulenmaxschuhmacher.nl.

Deel dit: