3 november 2022

Stichting biedt praktische hulp bij acute problemen

Stichting Gebroeders Paul en Max Schuhmacher Zandvoort beheert een fonds waaruit organisaties en inwoners van Zandvoort financieel of materieel met het oplossen van een acuut en praktisch probleem geholpen worden. Het bestuur van de stichting roept iedereen op om na te gaan of zij in aanmerking komen voor ondersteuning uit het fonds.

Paul (1918) en Max (1921) Schuhmacher werden geboren in Batavia in Nederlands-Indië. Hun vader bezat er verschillende apotheken en de broers groeiden op in grote luxe. Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende onafhankelijkheid van Indonesië raakte het gezin alles kwijt en keerde berooid terug naar Nederland, waar zowel Paul als Max niettemin een glanzende maatschappelijke carrière opbouwden.

Groten der aarde

Paul Schumacher reisde als diplomaat voor onder meer de NAVO de hele wereld over en verkeerde regelmatig in gezelschap van de groten der aarde, waaronder de voormalig presidenten en generaals Dwight Eisenhower en Charles de Gaulle. Max Schuhmacher was een veelzijdig ondernemer. Hij bezat onder meer een drukbezochte souvenirwinkel achter de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem en was succesvol met de handel in edelmetalen en sieraden.

Hun hele leven, met name na hun pensionering, waren de broers onafscheidelijk en verbleven al dan niet in gezelschap van vriendinnen afwisselend in Zandvoort, hun appartement op Tenerife en mondaine oorden als Davos en langs de Franse Rivièra. Regelmatig wandelden zij samen, onberispelijk gekleed, langs de boulevard. Het waren flamboyante en frivole persoonlijkheden, maar dat nam niet weg dat de broers zich tegelijkertijd bescheiden en begaan met de medemens presenteerden.

Financieel of materieel

Toenmalig burgemeester Niek Meijer werd omstreeks 2010 benaderd door Paul en Max met de mededeling dat zij hun niet onaanzienlijke nalatenschap onder wilden brengen in een stichting waaruit organisaties en inwoners van Zandvoort die dat nodig hebben, financieel of materieel geholpen kunnen worden. De broers dachten daarbij onder meer aan situaties zoals een kapotte wasmachine, ijskast of fiets, terwijl het geld voor aanschaf van een nieuwe ontbreekt. De stichting steunt ook nadrukkelijk kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen met de kosten voor bijvoorbeeld een schoolreisje, lidmaatschap van een sportvereniging en onontbeerlijke leermiddelen zoals een laptop. Ook wordt bijgedragen aan activiteiten voor ouderen, gehandicapten en vrijwilligers.

Paul Schumacher overleed in 2011 kort na de oprichting van de stichting en Max zes jaar later in 2017. Het stichtingsbestuur bestaat thans uit voorzitter burgemeester Moolenburgh, secretaris en voormalig huisarts van de broers Marc Hermans en penningmeester Ben Zonneveld. Het bestuur roept iedereen die meent aanspraak op hulp van de stichting te kunnen maken op om daartoe een verzoek te doen.

De eisen waaraan moet worden voldaan zijn simpel en duidelijk: De aanvrager moet woonachtig zijn in Zandvoort, andere mogelijkheden voor het verkrijgen van hulp ontbreken en met de geboden steun moet het probleem zijn opgelost. Aanvragen kunnen ook door anderen dan uzelf worden ingediend. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij onder andere Pluspunt, op scholen en bij de gemeente. Ook via de website www.stichtingpaulenmaxschuhmacher.nl kan het formulier worden gedownload. Alle aanvragen worden op korte termijn door het bestuur beoordeeld en voor spoedeisende gevallen kan zeer snel een beslissing worden genomen.

Piet Bom

Deel dit: