26 november 2021

Stedenbouwkundige visies Badhuisplein en Entree Zandvoort opnieuw in de raad

Het college van B&W heeft eerder deze week ingestemd met de nieuwe stedenbouwkundige visies Badhuisplein en Entree Zandvoort. Eerdere versies kregen eind vorig jaar geen meerderheid in de gemeenteraad vanwege onvolkomenheden en gebrek aan draagkracht onder omwonenden en andere belanghebbenden. Beide visies komen volgende maand in de gemeenteraad.


Badhuisplein

De bezwaren tegen de eerdere visie Badhuisplein betroffen met name parkeerproblematiek en het ontbreken van wind- en bezonningsonderzoeken. Beide knelpunten zijn opgelost volgens wethouder Ellen Verheij. De benodigde parkeerplaatsen zijn inpandig dus uit het zicht ondergebracht en de uitkomsten van het wind- en bezonningsonderzoek vallen binnen de norm. Wel is de geplande positionering van de nieuwbouw op grond van het onderzoek enigszins aangepast.

Bebouwing op het Badhuisplein vanuit verschillende gezichtspunten

De herontwikkeling van het Badhuisplein bestaat uit twee op zichzelf staande onderdelen. Aan de noordkant naast Flatgebouw Rotonde staan circa zestig appartementen in het dure en middeldure segment gepland met in de plint horeca en retail. Aan de achterkant daarvan, de zijde van het De Favaugeplein is plaats voor een dubbeldeks parkeergarage met plek voor circa tachtig auto’s.

Het andere onderdeel betreft de open ruimte aan de zuidzijde naast Holland Casino. Aanvankelijk zou Corendon hier een luxueus strandhotel ontwikkelen. Afgelopen zomer werd het kavel echter verkocht aan projectontwikkelaar 3GT, die er eveneens een vijfsterrenhotel wil realiseren en daarbij nadrukkelijk de samenwerking met Holland Casino zoekt. Vooruitlopend daarop is er op schetsen reeds een vijf verdiepingen tellende hoteluitbreiding boven het casino ingetekend.

Ook binnen het hotelcomplex is een inpandige parkeergarage voorzien en rondom staan horeca en winkels gepland. De huidige ondergrondse parkeergarage van het casino is niet berekend op de bebouwing die er bovenop komt. Het is daarom aannemelijk dat de parkeergarage zal worden gesloopt en daarna teruggebouwd. Van een substantiële uitbreiding van het ondergronds parkeren zal echter geen sprake zijn, omdat het Hoogheemraadschap van Rijnland dat niet toestaat.

3GT bestaat uit de drie partners Kees Teer, Menno Berger en Frans van Zandvoort en zij hebben wezenlijk bijgedragen aan de samenstelling van de stedenbouwkundige visie Badhuisplein. Kees Teer was tot voor kort ‘Chairman of the Board’ van Corendon Hotels & Resorts. Menno Berger en Frans van Zandvoort werken al geruime tijd samen als projectontwikkelaar.

Wethouder Verheij is enthousiast over de nieuwe hotelplannen en de samenwerking met 3GT. “Zandvoort snakt al lange tijd naar een luxueus hotel. Ik stel me voor dat de coureurs in de toekomst tijdens de Dutch Grand Prix gewoon in het dorp overnachten en niet meer hoeven uit te wijken naar Noordwijk. Een vijfsterren accommodatie zou in meerdere opzichten een geweldige impuls betekenen”, aldus de wethouder tijdens de presentatie van de twee bouwkundige visies.

Download hier de Pdf van de stedenbouwkundige visie Badhuisplein


Entree Zandvoort

Bovenaanzicht van het gebied ‘Entree Zandvoort’

Ook wat betreft de Entree Zandvoort ontbrak het in de vorige stedenbouwkundige visie aan een uitgewerkt parkeerplan. De spectaculairste oplossing die daarvoor in de nieuwe visie wordt aangedragen betreft een enorme ondergrondse parkeergarage die zich over een lengte van bijna 250 meter uitstrekt van de Jacob van Heemskerckstraat tot aan het Schuitengat. Vanwege de ligging nabij de zeereep is voor ondergrondse infrastructuur de toestemming van het Hoogheemraadschap van Rijnland vereist. “Overleg met Rijnland heeft uitgewezen dat er geen onoverkomelijke bezwaren tegen de parkeergarage bestaan”, volgens wethouder Verheij.

Een ander heet hangijzer is de nieuwbouw aan de Burgemeester Engelbertsstraat op de plek van de Passagepanden. Het eerder geplande complex met sociale huurwoningen stuitte op veel weerstand van omwonenden. In de nieuwe visie is met deze bezwaren rekening gehouden, zowel qua bouwhoogte als architectuur. In de nieuwe plannen heeft het aanvankelijke ‘woonblok’ plaatsgemaakt voor een minder hoog en beduidend vriendelijker ontwerp met een markant rood dak dat onregelmatig verspringt en beter aansluit bij de uitstraling van het dorp. Aan de kop (noordzijde) van het complex is voorzien in ruimte voor commerciële voorzieningen.

In het ontwerp van de uitbreiding van het Palace Hotel is ten opzichte van de vorige visie eigenlijk niets veranderd. Deze herinrichting is een initiatief van de eigenaar van het hotel en de realisatie ervan zal onder meer afhangen van de medewerking van de VvE van het Palace gebouw.

Download hier de Pdf van de stedenbouwkundige visie Entree Zandvoort

Het betreft hier stedenbouwkundige visies die, als ze door de gemeenteraad zijn vastgesteld, als kader en handvat moeten dienen bij de verdere ontwikkeling. Beide visies worden begin december in de commissievergadering behandeld en twee weken later in de gemeenteraad.

Tekst: Piet Bom

Deel dit: