19 juni 2021

Startpunt voor veel schitterende wandelingen

Scroll down for English version

Vanuit Zandvoort zijn er talloze lange, korte, maar vooral mooie wandelingen te maken. De duinen die het dorp omgeven, het lange strand, maar ook het oude dorp zijn al dan niet onder deskundige leiding interessante wandelbestemmingen.

Gerardo Eijbersen van de Zandvoortse VVV begeleidt als gids al twintig jaar wandelingen in de weide omgeving. Ooit is hij begonnen met het organiseren van speciale bunkerwandelingen, en daarin is hij nog steeds gespecialiseerd. Tegenwoordig begeleidt hij vooral veel natuurwandelingen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. “Ja, de Waterleidingduinen hebben mijn persoonlijke voorkeur. Ten eerste is het een schitterend natuurgebied met onder meer de grootste damhertenpopulatie van Nederland, vossen en talloze bijzondere vogelsoorten. Dat er geen fietsers en honden zijn toegestaan en dat je er bovendien buiten de paden mag treden, maakt het tot een absoluut wandelparadijs.”

“Daar komt bij dat er veel over het gebied is te vertellen. Omstreeks 1850 werd het aangelegd als waterwingebied van Amsterdam en voor die tijd lag er een onder de elite populaire paardenrenbaan waar stevig op de uitslagen werd gegokt. Ook liggen er nog tal van interessante Duitse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de natuurwandelingen die ik begeleid, neem ik ter afwisseling meestal ook een paar bunkers mee en dat wordt eigenlijk altijd gewaardeerd”, aldus Eijbersen.

Ook het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, in de volksmond beter bekend als de Kennemerduinen, is een fraai wandelgebied dat zich uitstrekt tot IJmuiden. Het park heeft een eigen bezoekerscentrum met duincafé van waaruit excursies worden georganiseerd. Gerardo Eijbersen: “Mensen die een gevarieerde wandeling willen maken raad ik vaak aan om over het strand naar Bloemendaal te lopen en dan via het Duinpieperpad door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland terug naar het dorp.”

Voor de Amsterdamse Waterleidingduinen is een toegangsbewijs á € 1,50 vereist dat online of ter plekke kan worden aangeschaft. Nationaal Park Zuid-Kennemerland is vrij toegankelijk.


Er zijn verschillende wandelroutes

Starting point for many magnificent walks

Starting from Zandvoort you can head out on numerous long, short, but most of all beautiful, walks. The dunes surrounding the village, the endless beach, but also the old town center are interesting destinations, and there are many guided tours you can join.

Gerardo Eijbersen from the Zandvoort Tourist Information has been taking visitors on guided walks for 20 years. A long time ago he started organizing so-called ‘bunker walks’ and this is still his specialty. But these days he mainly guides a lot of nature walks in the Amsterdamse Waterleidingduinen, the natural reserve to the south of Zandvoort. “Yes, I personally prefer that area of dunes. Firstly because it is a wonderful nature park with among other things the largest population of roe deer in the Netherlands, and foxes and many rare bird species. The fact that cyclists and dogs are not allowed, and that you can go off the paths if you want, make it the perfect paradise to walk around in.”

“There are also so many stories to tell about the area. Around 1850, it was appointed a designated water catchment area, where the sand filters Amsterdam’s drinking water. And before that, it was the location of a popular horse racing track, where the elite bet large amounts of money. And last but not least, there are many interesting German bunkers from the Second World War. During my nature walks, I usually visit a couple of bunkers to bring some variety, and people usually really appreciate that,” says Eijbersen.

Another fine area for hikes and walks is National Park Zuid-Kennemerland, which stretches north towards IJmuiden. The park has a visitors’ center with a dune café. Here you’ll find the starting point for many excursions. Gerardo Eijbersen: “When people are looking for an interesting walk through diverse landscapes, I often tell them to walk along the beach to Bloemendaal and from there take the route called ‘Duinpieperpad’ through the National Park Zuid-Kennemerland back to the village.”

Entrance to the Amsterdamse Waterleidingduinen costs € 1.50, and tickets can be bought at the entrance or online. Entrance to Nationaal Park Zuid-Kennemerland is free.

Deel dit: