1 december 2020

Stand van zaken in verbeteren afvalscheiding en -inzameling

De gemeente en Spaarnelanden zijn dit jaar gestart met de invoering van een betere afvalscheiding. Daardoor kunnen meer waardevolle grondstoffen hergebruikt worden en de hoeveelheid te verbranden restafval neemt af. Het streven is om van circa 260 kilo restafval per inwoner per jaar naar 155 kilo te gaan. Hoe staat het met de invoering?

Verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij licht toe. “In het eerste half jaar is er een aantal belangrijke stappen gezet. Zo hebben inwoners van circa 4000 laagbouwwoningen eind juni een duocontainer ontvangen.” Dit is een rolcontainer met twee vakken waarin zij papier/karton en plastic, blik en drinkpakken (PBD) thuis gescheiden kunnen weggooien. Verheij: “In een duocontainer kan 140 liter papier/karton en 140 liter PBD per huishouden. Daarmee kunnen de duocontainers een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling om de hoeveelheid restafval te verminderen en grondstoffen uit afval meer te hergebruiken.”

Online kaart met conceptlocaties
Daarnaast zijn inwoners en ondernemers uitgenodigd om de conceptlocaties te bekijken van de extra onder- en bovengrondse containers die geplaatst worden voor bewoners van hoogbouwwoningen zoals flats. Verheij: “Door het corona-virus konden we geen bewonersbijeenkomsten organiseren. Om inwoners toch zo goed mogelijk te betrekken, hebben we hen per brief geïnformeerd en alle conceptlocaties van de containers in een online kaart ingetekend. Via deze kaart konden inwoners de containers in hun buurt niet alleen bekijken, maar er ook op reageren. Daarop zijn meer dan 200 reacties van inwoners binnengekomen.” 

Gewijzigde planning plaatsing containers
Afgelopen zomer hebben de gemeente en Spaarnelanden alle reacties doorgenomen. Ook zijn op verschillende plaatsen ‘proefsleuven’ gegraven om er zeker van te zijn dat er geen kabels en leidingen in de grond zitten. Sommige locaties zijn daarop gewijzigd. Verheij: “Voor de buurten in Zandvoort Noord en Zandvoort Zuid zijn we gekomen tot een definitief locatieplan waarin alle extra containers zijn ingetekend. Inmiddels zijn we begonnen om deze containers te plaatsen. Ook in Bentveld plaatsen we binnenkort containers. Voor het locatieplan van Zandvoort Centrum hebben we meer tijd nodig. Deze containers worden naar verwachting begin 2021 geplaatst. Het duurt daardoor helaas nog even voordat we afscheid kunnen nemen van de gele huisvuilzakken.”

Puzzel containers in openbare ruimte
“Het vinden van goede locaties voor de containers in de openbare ruimte is een hele puzzel. We willen de containers dichtbij de woningen plaatsen, maar niet te dicht en zoveel mogelijk ondergronds plaatsen. Ondergronds is niet eenvoudig doordat de ruimte, zeker in het centrum, vaak beperkt is. Daarnaast moeten we rekening houden met zaken als verkeerveiligheid en de bereikbaarheid van de containers voor de inzamelwagens van Spaarnelanden. Het is daarom goed om te zien dat we met elkaar een aantal belangrijke mijlpalen hebben bereikt. We zetten stappen vooruit in het verduurzamen van onze afvalinzameling, ondanks de lastige periode waarin we ons bevinden.”

Deel dit: