8 september 2022

Spectaculair bodemonderzoek Zandvoortse duinen

Tussen donderdag 8 en woensdag 14 september voeren drinkwaterbedrijven PWN en Waternet een opmerkelijk bodemonderzoek uit in Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) en de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Een helikopter met meetinstrumenten vliegt dan over het duingebied om de bodem en het aanwezige grondwater in het kustgebied in kaart te brengen.

Voor drinkwaterbedrijven Waternet en PWN heeft de toekomst de nodige uitdagingen in petto; de bevolking groeit en het klimaat verandert. Daarom wordt vandaag al hard gewerkt aan het drinkwater van morgen. Om beter inzicht te krijgen in de opbouw van de bodem en de aanwezigheid en verdeling van zoet, brak en zout water, maar ook om in te schatten hoe het gebied optimaal ingezet kan worden voor het vasthouden (bufferen) en zuiveren van water, is tot het onderzoek besloten. De informatie die het onderzoek over de samenstelling van de bodem oplevert zal waar mogelijk ook worden aangewend voor verbetering van natuurbeheer.

Modern en efficiënt

Vroeger gebeurde dergelijk bodemonderzoek door middel van grondboringen. Die zijn tijdrovend, kostbaar en bovendien belastend voor de natuur. Daarom is gekozen voor de moderne, inmiddels bewezen en zeer kostenefficiënte SkyTEM-methode, die werd ontwikkeld in Denemarken en waarmee elders in Nederland al goede ervaringen zijn opgedaan. Het nu geplande onderzoek met SkyTEM staat gelijk aan zo’n 900 diepe en omslachtige grondboringen.

SkyTEM maakt gebruik van elektromagnetische metingen waarbij elektrische geleidbaarheid in de ondergrond wordt gemeten. Onder de SkyTEM helikopter hangt een grote 30 meter brede hoepel oftewel meetsonde. De helikopter vliegt op een hoogte van 75 tot 100 meter. Onder de helikopter hangt een kabel van 40 meter met daaraan de hoepel, die zich dus voortbeweegt op een hoogte van 35 tot 60 meter.

Baantjes trekken

De helikopter vliegt tijdens het onderzoek dus redelijk laag en veroorzaakt tijdelijk geluidsoverlast. Dit kan vervelend zijn voor mensen en dieren. Daarom zijn omwonenden en andere betrokkenen tijdig geïnformeerd en uiteraard wordt getracht de overlast tot een minimum te beperken. Binnen de aangegeven periode van een week zal drie dagen gevlogen worden. Wanneer precies hangt af van de weersomstandigheden. De helikopter trekt als het ware  ‘baantjes’ met een tussenruimte van 50 tot 200 meter over het duingebied en opereert vanaf het noordoostelijk grondgebied van de AWD. Er zal niet boven het dorp worden gevlogen. De vliegbewegingen zijn live te volgen via flightradar.com.

Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief vanuit Waternet, PWN en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Meer informatie over het unieke bodemonderzoek is te vinden op www.awd.waternet.nl en www.pwn.nl.

Piet Bom

Deel dit: