20 mei 2021

Sociale woningen exclusief voor Zandvoorters

Met de komst van het project Duinwachter zal de woningnood onder Zandvoorters voor een deel opgelost gaan worden. Vorige week is de raadscommissie akkoord gegaan met de ontwikkeling van Auto Strijder als woonlocatie. Met de exclusieve eis dat Zandvoorters voorrang krijgen bij de sociale huur- en koopwoningen, werd het agendapunt een hamerstuk voor de komende raadsvergadering.

Op dit moment is op de hoek van de Van Alphenstraat en de Van Lennepweg het familiebedrijf Auto Strijder met een tankstation en een autosalon met een werkplaats gevestigd. De familie Strijder wenst het autobedrijf te verplaatsen naar Nieuw Noord waardoor op deze plek woningbouw kan worden gerealiseerd.

Met het project Duinwachter zullen door ontwikkelaar ROW uit Hilversum 108 woningen worden toegevoegd aan het woningbestand in Zandvoort. In het vast te stellen stedenbouwkundige programma van eisen gaat het over twee woontorens; één van 12 verdiepingen met 76 woningen en één van vier bouwlagen met 32 woningen. De verdeling is: 32 zorgwoningen in de sociale huur, 22 woningen in de betaalbare huur en/of koop, 22 woningen in middeldure huur en/of koop en 32 woningen in de dure koop en/of huur.

Programma van eisen

In het kader van de ruimtelijke procedure dient het kostenverhaal te zijn geregeld. Dit gebeurt via een anterieure overeenkomst. Dat is een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de exploitant zich verplicht tot het betalen van een bijdrage in de kosten (bijvoorbeeld kosten voor de aanleg van wegen of openbare voorzieningen, kosten voor aanpassing van het bestemmingsplan) die door de gemeente gemaakt moeten worden om de grondexploitatie mogelijk te maken. Naast de financiën worden ook afspraken vastgelegd over onder andere het woonprogramma, de inrichting van de openbare ruimte en het parkeren. Het plan heeft 6 weken ter inzage gelegen en kan nu aan de raad gepresenteerd worden. De commissie moest de raad van advies voorzien.

En dat advies was eensluidend: hamerstuk! De commissie was bijzonder complimenteus naar zowel de gemeente als naar de initiatiefnemers. De Duinwachter kan nu definitief ontwikkeld worden.

Deel dit: