6 april 2022

Sloop woningen Badhuisplein nog steeds niet rond

De woningen aan het Badhuisplein zijn voor een groot deel ontruimd om het gebouw te kunnen slopen. Echter zes bewoners weigeren gehoor te geven aan de oproep om de woningen te verlaten. Zij geven aan dat zij een vast huurcontract hebben en willen alleen weg als er een andere woning met eveneens een vast huurcontract wordt aangeboden. Tot die tijd kan er nog niet gesloopt worden.  

De gemeente heeft de tijdelijke huur van de woningen uitbesteed aan leegstandbeheerder Villex. Dit bedrijf is door de gemeente aangesproken op naleving van het contract waarin staat dat zij op eerste verzoek de woningen leeg moet opleveren. Intussen is Villex overgenomen door een ander bedrijf maar blijft wel onder dezelfde naam opereren. Het maakt nu deel uit van Gapph Vastgoedbeheer, een bedrijf met een gelijksoortig werkveld en expertise.

In een gesprek waar de nieuwe eigenaar Gapph ook bij was, heeft de gemeente er bij Villex nogmaals op aangedrongen zo snel mogelijk tot een oplossing te komen om de woningen leeg te krijgen. Eerder heeft Villex al alternatieve (tijdelijke) huisvesting aangeboden; echter de resterende bewoners hebben daar geen gebruik van gemaakt.

Snel slopen

Momenteel heeft Villex nog twee opties, namelijk minnelijk schikken door een financiële vergoeding aan te bieden, of afdwingen via de rechter. Villex onderzoekt beide opties en ook de gemeente onderzoekt welke juridische stappen genomen kunnen worden. Kosten die hiermee gemoeid zijn, komen voor rekening van Villex. Binnen twee weken wordt besloten of de keuze van minnelijk schikken uitkomst kan bieden.

De gemeente wil nog steeds zo snel mogelijk tot sloop overgaan en heeft hiervoor reeds opdracht gegeven aan een sloopbedrijf. De start van de sloop is afhankelijk van het leegkomen van de laatste paar woningen, zodra die leeg zijn gaat de sloop van start.

Het pand ziet er, met de dichtgetimmerde ramen en deuren, erg onaantrekkelijk uit. Indien de sloop onverhoopt toch nog enkele maanden moet worden uitgesteld dan zal er bekeken worden of middels een geveldoek of iets dergelijks de uitstraling verbeterd kan worden.  

Deel dit: