24 maart 2021

Sloop van slurf twee weken vervroegd

Deze week is een begin gemaakt met de sloop van de slurf van het Palace Hotel. Dat is twee weken eerder dan aanvankelijk gepland. De werkzaamheden, inclusief het opnieuw bestraten zullen voor het begin van de meivakantie worden afgerond.

Mario van Meelen heeft een adviesbureau op het gebied van sloopwerkzaamheden en asbestverwijdering. Hij adviseert de gemeente bij sloopprojecten en voorziet geen problemen bij de sloop van de slurf.

“Alle voorbereidende werkzaamheden, zoals het verwijderen van asbest, zijn afgerond. De sloop zelf is feitelijk een routineklus die slechts zeer beperkte overlast zal geven. Het sloopafval zal ter plekke worden gesorteerd en gescheiden afgevoerd”, aldus Van Meelen die veel Zandvoorters nog zullen kennen uit de tijd dat hij succesvol was in het eerste van Zandvoortmeeuwen. “Ja, ik ben in Zandvoort opgegroeid, heb er dertig jaar gewoond en kom er nog steeds graag.”

Mario van Meelen was eerder betrokken bij de sloop van het zwembad van Zonneveld en restaurant De Boomerang in het Palace-gebied, en is bezig met de voorbereidingen van de sloop van de Passagepanden en de flats aan het Badhuisplein/Favaugeplein.

Dat de Entree Zandvoort er met het verdwijnen van de slurf op vooruit zal gaan staat wel vast. In hoeverre is echter de vraag. Momenteel is de bestrating van het Palace-gebied een onaantrekkelijke lappendeken van verschillende soorten stenen en tegels. De gemeente heeft cosmetische maatregelen toegezegd, maar omdat het in principe een tijdelijke situatie betreft, moet gevreesd worden dat er aan de huidige bestrating weinig zal veranderen.

Deel dit: