2 maart 2022

Slimme opzet jongerendebat bleek een schot in de roos

Dinsdagavond vond in het HDMZ Museum het eerder uitgestelde jongerendebat plaats. Nadrukkelijker dan eerder bij het ondernemers- en sportdebat werd er volop gedebatteerd. Dat kwam door de heldere en uitgekiende opzet maar ook door de jonge bedreven gespreksleiders, journalist Jelmer Koper en activiste voor jongerenhuisvesting Romy Koning.

De partijen kregen eerst elk een minuut de tijd om zich te presenteren. De volgende ronde werd telkens een stelling op tafel gelegd, waarop de tien kandidaten middels het omhooghouden van een rode of groene kaart aangaven of ze het eens of oneens waren. Dus ja of nee en geen ruimte voor mitsen en maren. Vervolgens werd een tegenstander aan een voorstander gekoppeld en de rest ging vanzelf. Succes gegarandeerd en het was achteraf jammer dat dit principe niet de hele avond werd gehanteerd.

Tijdens de pauze bleven de camera’s van de livestream draaien en dat was voor echte liefhebbers eveneens verhelderend. Helaas stonden de microfoons dicht… Daarna werden nog eens vijf stellingen voorgelegd, waarbij steeds twee kandidaten uit de hoge hoed werden getrokken die met elkaar de discussie aangingen. Het was opvallend dat partijen waarvan je dat vooraf niet zou verwachten, het regelmatig roerend met elkaar eens bleken te zijn en dat geeft hoop voor de toekomst. Tot slot was er de mogelijkheid voor enkele vragen uit de zaal.

Volgende week in deze krant een uitgebreid verslag van het debat. Het gehele jongerendebat is evenals het ondernemers- en sportdebat terug te kijken op zandvoortkiest.nl.

Deel dit: