22 juni 2020

Schepen voor de kust zijn vooral wachtende tankers

Vanaf het strand duidelijk zichtbaar liggen er sinds enige tijd tientallen tankers voor anker. Volgens de Amsterdamse Havendienst is er inderdaad sprake van een file die het gevolg is van een combinatie van factoren die indirect voortvloeien uit de coronacrisis.

Op internet staan berichten dat de schepen werkloos zijn als gevolg van de stilgevallen wereldhandel. Maar er is meer aan de hand. Olietankers en ook bulkcarriers gaan in de regel op weg nog voordat de lading is verkocht. De tankers die nu voor de kust liggen kunnen in principe hun lading wel kwijt maar niet voor de gewenste prijs. Vandaar.

Voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust liggen inmiddels acht clusters met vooral wachtende tankers. In tegenstelling tot bulkcarriers hebben tankers het voordeel dat aardolie vele miljoenen jaren oud is en dus voorlopig niet zal bederven. Bedrijven die offshore services verlenen, hebben inmiddels hun handen vol aan het bevoorraden en andere hand en spandiensten.

Deel dit: