4 november 2020

Samen stappen zetten naar de toekomst  

Voor de derde keer dit jaar organiseert de gemeente op 10 november een omgevingsdialoog, met als doel om gezamenlijk de ontwerp-omgevingsvisie voor 2040 op te stellen voor Zandvoort en Bentveld. Met elkaar worden meerdere ontwikkelingen besproken met onder andere wat de aantrekkelijke en minder aantrekkelijke kanten van Zandvoort en Bentveld zijn.

Deze omgevingsdialoog is het vervolg op de bijeenkomsten die in februari en maart zijn geweest. Toen is er gesproken over een ‘fysiek-sociaal-economisch’ Zandvoort. Deze termen zijn verwoord in een opgavennotitie die inmiddels is vastgesteld door de gemeenteraad. De avond van 10 november gaat over het ontwikkelperspectief voor Zandvoort en Bentveld; de uitkomst wordt vertaald in een perspectievennotitie. 

Doe mee!
Ook in deze dialoog staat de schijf van vijf centraal: ruimte, economie, samenleving, duurzaamheid en mobiliteit. Wethouder Ellen Verheij: “Iedereen die zich in wil zetten om samen de toekomst van Zandvoort te maken is welkom. Hoe meer inwoners hun mening geven hoe beter, want blijft Zandvoort ook in 2040 een aantrekkelijke badplaats? Is het dan nog goed wonen met een duurzame economie het hele jaar rond én met een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving?

De omgevingsvisie wordt een soort stip aan de horizon waar iedereen zijn visie op heeft kunnen geven. Hoe mooi is dat? De avond op 10 november is vanwege de veranderde situatie door het coronavirus helaas online. “Door middel van stellingen kunt u mee participeren om een omgevingsvisie vast te stellen voor de inrichting van de leefomgeving. Dus doe en werk mee aan de toekomst van Zandvoort”, sluit de wethouder af.

Aanmelden voor de online bijeenkomst kan tot en met maandag 9 november via omgevingsvisie@zandvoort.nl. Wilt u meer weten over de Omgevingswet, ga dan naar www.zandvoort.nl/projecten/omgevingswet.

Deel dit: