18 september 2022

Renovatie theater De Krocht loopt vertraging op

In oktober 2021 besloot de raad eenstemmig om de renovatie en uitbreiding van theater De Krocht met een krediet van meer dan 1 miljoen voortvarend aan te pakken. Inmiddels bijna een jaar verder blijkt er een kink in de kabel te zijn gekomen.

Met de gevelopbouw van het voorontwerp van Veldman Rietbroek architecten, zo staat in de raadsinformatiebrie van augustus, kon de Welstandscommissie zich niet vinden. Het negatief advies van de Welstandscommissie heeft geleid in een wijziging van de gevelopbouw en het gebouw krijgt daardoor een ander aanzicht. De Welstandscommissie is nu wel positief. Maar in plaats van een speelse gevel is de gevelopbouw nu veranderd in een gemetselde stenen blokkendoos die volgens velen niet harmonieert met de naastgelegen parochie.

Akoestiek

Het voorontwerp is op details gewijzigd, maar wijkt op hoofdlijnen niet af. De aanpassingen van de interieur indeling van het voormalig kerkgebouw uit 1894 hebben vooral betrekking op de entree met een grote foyer en bar, keuken, expeditie, toiletruimtes en kleedkamer. Aan de voorzijde worden op een nieuw te creëren 1e verdieping twee multidisciplinaire kleine zalen toegevoegd met een verbinding naar het technisch gedeelte. Er wordt verder aangegeven dat er akoestische metingen zijn gedaan en de waarden zullen blijven behouden. Op de aangepaste bestektekening staat vermeld dat het bestaande lattenplafond wordt verwijderd en er wordt isolatie aangebracht. Of deze aanpassingen ten goede komt aan de perfecte huidige akoestiek zal in de toekomst blijken.

Vertraging

Hoe hoog de overschrijding van het bouwbudget na aanbesteding zal worden is onbekend en ook de gebruikersitems zoals de keuken, expeditie ruimte en theaterverlichting zijn niet afgestemd met de gebruikers van De Krocht en de uitbater Theo Smit. Tevens is het nieuwe ontwerp niet aan hen getoond en de uitvoering die begin mei 2023 is gepland zal minstens 6 tot 8 maanden gaan duren. Dat zal voor de gebruikers straks een gepuzzel worden waar ze naar toe moeten. Maar laten we niet te somber zijn. Het voormalige kerkgebouw heeft tijdens een luchtgevecht in 1943 al een viertal bommen verwerkt dus het huidige bommetje is daarbij vergeleken een peulenschilletje.

Nel Kerkman

Deel dit: