12 augustus 2021

Rechter heeft geen bezwaar tegen extra tribunes

Opnieuw heeft de voorzieningenrechter een streep gehaald door het beroep dat een aantal natuurorganisaties had ingediend tegen de bouw van tijdelijke tribunes op het terrein van Circuit Zandvoort. De rechter vindt het belang van de rugstreeppad en de duinhagedis ondergeschikt aan het belang van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix, waar de extra tribunes voor nodig zijn.

Donderdag stonden Stichting Duinbehoud en Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen weer bij de voorzieningenrechter voor de uitspraak in hoger beroep om hun gelijk te halen, maar opnieuw kregen ze nul op rekest. Zij betoogden dat het gebied voor zeker 6 jaar voor de beide beschermde diersoorten ongeschikt zou zijn om in te wonen. De rechter bepaalde echter dat het economisch belang van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix zwaarder weegt.

Volgens de rechter is de ontheffing op de wet Natuurbescherming nodig om de Formule 1-race “veilig en ordelijk” te laten verlopen. Daarnaast is het “aannemelijk” dat Zandvoort en de omliggende regio economisch profiteren van het evenement.

Twee jaar terug wees de voorzieningenrechter de bezwaren van natuurorganisaties ook al af, waardoor de bouw van de tribunes kon doorgaan. Daartegen maakten de eerder genoemde natuurorganisaties bezwaar, maar dat verklaarde de rechter vorig jaar ongegrond. Nu gingen de organisaties opnieuw in beroep en ook dat beroep is dus door de rechter afgewezen.

Karel van Broekhoven van Stichting Duinbehoud heeft al aangekondigd opnieuw in beroep te gaan tegen deze uitspraak.

Deel dit: