30 september 2021

Realisatie 18 appartementen in Nieuw Noord

Er is een omgevingsvergunning verleend aan Autobedrijf Strijder voor het realiseren van een autoshowroom met werkplaats op de begane grond en 18 woonappartementen in de bovenliggende verdiepingen. Bij het gebouw aan de Kamerlingh Onnesstraat 15 is tevens voldoende parkeervoorziening aanwezig.

Het woningbouwprogramma in het bouwplan bestaat uit: 16 woningen in betaalbare sociale huur en/of koop en 2 woningen in middeldure huur en/of koop. Het gebouw krijgt drie bouwlagen en het ontwerp sluit goed aan op de toekomstige ontwikkeling op de projectlocatie Curiedex.

Alhoewel het bouwplan in strijd is met de bouwregels vanwege een overschrijding van de bouwhoogte en de maximale toegestane bouwlagen, wordt er een omgevingsvergunning verleend voor een afwijking van het bestemmingsplan. Deze verlening is gegeven omdat het plan vanuit stedenbouwkundig, landschappelijk en ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar en wenselijk is en de ontwikkeling bijdraagt aan de realisatie van woningen in het kader van de woningbouwopgave. Er zijn met de initiatiefnemer afspraken gemaakt over o.a. het woningbouwprogramma en de aansluiting op de openbare ruimte welke zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

Hoekaanzicht Curiestraat / K. Onnesstraat
Deel dit: