24 maart 2021

Raad komt tot inkeer en stemt unaniem voor herinrichting boulevard

Het vervolg van de afgebroken vergadering van dinsdag, heeft het vertrouwen in het college hersteld. Daar was woensdagavond een amendement van OPZ voor nodig. Het amendement werd unaniem aanvaard en het agendapunt vervolgens eveneens.

Het ging er allemaal om dat een toezegging van wethouder Raymond van Haeften niet zou zijn uitgevoerd. Hij had afgesproken dat verdwenen parkeerplaatsen op de Boulevard Paulus Loot 100% gecompenseerd zouden worden. Dat was volgens velen niet het geval en de stemming liep dinsdag hoog op. Dermate hoog dat na een schorsing Rob de Graaf (D66) voorstelde om een rustpauze in te gelasten en de volgende dag, woensdag dus, de draad weer in alle rust op te pakken.

En zo geschiedde, de vergadering werd afgebroken en woensdag hervat met een amendement van OPZ-fractievoorzitter Peter Kramer en GBZ-fractievoorzitter Astrid van der Veld. Die hield in dat er 30 parkeerplaatsen in de groenstroken zouden worden ingetekend en dat voor de veiligheid van de fietsers en gemotoriseerd verkeer éénrichtingsverkeer zou worden ingesteld.

Het éénrichtingsverkeer impliceert dat, ter voorkoming van fietsers die van zuid naar noord over het voetpad rijden zoals al jaren illegaal gebeurt, er structureel en intensiever gehandhaafd zal moeten worden. Dit werd vastgelegd in het amendement, evenals een verklaring dat het college afziet van de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit om Boulevard Paulus Loot aan te wijzen tot partiële eenrichtingsweg (zoals voorheen in de Haltestraat is gebeurd).

Het besluit om meer parkeerplaatsen in te tekenen was voor vooral de VVD voldoende om achter het plan te gaan staan. Ook PVV had voldoende aan dit amendement, hetgeen een unaniem besluit opleverde.

Wethouder Van Haeften voelde zich een gelukkig man. “Ik ben blij dat de raad nu achter dit plan kan gaan staan. Het was een moeilijk proces en dat zou ik niet nog een keer over willen doen”, zei hij. “De bewoners, door middel van een geweldige participatie, de raad en het college zijn er al heel lang mee bezig, er kan eindelijk gestart worden.” De wethouder stelde dat het vertrouwen in hem is hersteld, nadat hem dinsdag nog onbetrouwbaarheid werd verweten. “Daar had ik gisteren geen echt goed gevoel bij”, sloot Van Haeften af.

Het door OPZ geamendeerde voorstel werd uiteindelijk dus unaniem aanvaard. Er kan komend najaar begonnen worden aan de ontwikkeling van een prachtige nieuwe Boulevard Paulus Loot.

Deel dit: