21 september 2022

Prinsjesdag voor Zandvoortse leerlingen groep acht

Afgelopen dinsdagmiddag, de derde in september kregen de Zandvoortse groep acht klassen traditioneel bezoek van een afgevaardigde van het gemeentebestuur, die het koffertje ‘Derde Kamer’ af kwam leveren. Het was tevens de aftrap en eerste les voor het leerproject Jeugd en Politiek, waar later dit jaar ook het jeugddebat deel van uitmaakt.

Het koffertje ‘Derde Kamer’ is bedoeld voor de bovenbouw van de basisschool en werd in samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer ontwikkeld door de organisatie ProDemos, ´Huis voor democratie en rechtsstaat´. Het bevat geen miljoenennota, maar lesmateriaal dat ingaat op het functioneren van politiek, de spelregels van de Nederlandse rechtsstaat en parlementaire democratie en het laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen in je gemeente, provincie, land en Europa. Centraal staat de kunst van het debatteren en dus het opkomen voor jezelf.

Scholen kunnen het koffertje bestellen en naar eigen inzicht voor lessen gebruiken. In samenwerking met de gemeente is daar speciaal het project Jeugd en Politiek voor in het leven geroepen. Alle Zandvoortse basisscholen doen daar al jaren aan mee. Eveneens op initiatief van de gemeente werken de lessen toe naar het jeugddebat, dat eind november, begin december als kers op de taart in de raadszaal plaatsvindt. Elke school vaardigt daarvoor haar beste twee debaters af en het winnende koppel krijgt een lunch aangeboden van de burgemeester (!).

Op het exacte moment dat dinsdag om 13.00 uur de Koning en het Koninklijk gezelschap in Den Haag met de Glazen Koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg vertrok, bracht wethouder van onderwijs Lars Carree met koffertjes ‘Derde Kamer’ een bezoek aan de twee klassen met leerlingen van groep acht van Openbare Basischool De Zeevonk. Het project Jeugd en Politiek heeft tot doel de leerlingen te doordringen van het belang en de betekenis van democratie. Op De Zeevonk wordt eerdaags een leerlingenbestuur gekozen en de wethouder greep dat aan om spelenderwijs en aan de hand van tot de verbeelding sprekende voorbeelden uit te leggen waarom het belangrijk is dat je je stem kan laten horen en gelden.

Ongeveer tegelijkertijd kregen De Oranje Nassauschool, Hannie Schaftschool en De School bezoek van respectievelijk de raadsleden Mirko Gerrits (ZEE), Marcel Sukel (ZEE) en Annemieke Lantman met Cisca Nederlof (beiden VVD). De Mariaschool tot slot ontving vanwege omstandigheden een dag later raadslid Kenny Bol (CDA) met het koffertje ‘Derde Kamer’.

Piet Bom

Deel dit: