11 augustus 2022

Prijsvraag watersportcentrum opgeschort

Begin dit jaar is het plan om te komen tot een jaarrond watersportcentrum, wat past in de ambitie van ‘Papendal aan Zee’, door de raad aangenomen. De kritiek op het plan was echter toen al erg groot, ook bij de huidige coalitiepartijen. Deze week is dan ook besloten om de prijsvraag voorlopig op te schorten.

De voorgenomen bouwhoogte was één van de aspecten die in de tumultueuze commissievergadering van 2 februari op weerstand stuitte, maar ook de ongelijke kansen voor kandidaten en de formule van een ‘prijsvraag’. Onder andere omdat er naar verwachting hoogstens twee paviljoens in aanmerking zouden komen. In de raadsvergadering van 15 februari werd het plan niettemin met nipte meerderheid (9-8) aangenomen.

Uitstel, maar (nog) geen afstel

In het collegebesluit van 2 augustus concluderen B&W dat de voorliggende plannen voor dit gewenste jaarrond watersportpaviljoen, met meerdere bouwlagen en de bouw van een dakterras met uitzicht op sportevents, haaks staan op de uitgangspunten in het huidige coalitieprogramma. Daarin staat namelijk dat beide niet zijn toegestaan. Daarom is besloten de prijsvraag op te schorten tot 21 december van dit jaar, om in de tussentijd de consequenties van het nieuwe coalitieprogramma op deze prijsvraag in beeld te brengen. Maar uitstel, zo wordt benadrukt, betekent nog niet per se afstel. Over de vragen of, hoe en binnen welke kaders de prijsvraag alsnog kan doorgaan, zal de gemeenteraad op korte termijn een besluit nemen.

De betrokken ondernemers zijn per brief over de opschorting geïnformeerd. De gemeente houdt er rekening mee dat potentiële inschrijvers van een plan voor het jaarrond watersportcentrum al kosten hebben gemaakt. Denk hierbij aan het opstellen van ontwerptekeningen en het verrichten van onderzoeken. Met deze opschorting moet echter worden voorkomen dat er verdere kosten worden gemaakt, terwijl het nog onduidelijk is of de prijsvraag voortgezet zal worden onder ongewijzigde kaders. De strandpachters, verenigd in VVSZ, zijn niet blij met het uitstel. In een gesprek met de gemeente hebben zij aangegeven dat het niet zo zou mogen zijn dat de spelregels tussentijds worden aangepast of dat de prijsvraag zelfs wordt teruggedraaid.

De politiek is momenteel nog op zomerreces. In september worden de maandelijkse vergaderingen weer opgepakt en dan zal dit onderwerp ongetwijfeld op de agenda komen.

Pierre Winkler

Deel dit: