26 november 2020

Pré Wonen nieuwe woningcorporatie in Zandvoort

Met ingang van dinsdag 1 december aanstaande is woningcorporatie Pré Wonen officieel de nieuwe woningcorporatie in Zandvoort. Vanaf dan neemt Pré Wonen de volkshuisvestelijke taken in Zandvoort over van woonstichting De Key.

In nauwe samenwerking met de Zandvoortse huurdersorganisatie HPZ en de gemeente Zandvoort, is woonstichting De Key begin 2019 gestart met de zoektocht naar een woningcorporatie die het Zandvoortse woningenbestand zou kunnen gaan overnemen. Na een zorgvuldig proces kwam Pré Wonen uit de bus als de meest geschikte kandidaat.

Met deze overname voegt Pré Wonen 2.500 woningen toe aan haar portefeuille van 16.000 woningen in regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Anke Huntjens, bestuurder Pré Wonen: “Trots kan ik melden dat ook deze Zandvoortse huishoudens vanaf 1 december kunnen rekenen op onze service en dienstverlening. Samen met onze stakeholders gaan we de sociale huisvestingsopgave verder vormgeven.”

Voor de huurders verandert er niet veel. Vanaf komende dinsdag kunnen zij met alle vragen en opmerkingen terecht bij Pré Wonen. Onlangs zijn zij geïnformeerd over de bereikbaarheid en werkwijze van Pré Wonen.

Deel dit: