27 juni 2020

Portefeuilleverdeling al voor zetelverdeling gemaakt

Nu er een coalitieakkoord is, zal komende dinsdag tijdens de raadsvergadering het nieuwe college aantreden. Duidelijk is dat Ellen Verheij (VVD) en Gert-Jan Bluijs (CDA) opnieuw een wethoudersfunctie gaan invullen. Wie de derde wethouder (D66) wordt is nog niet bekend. Wat wel bekend is, is de portefeuilleverdeling.

Normaal gesproken worden de portefeuilles verdeeld zodra het college is aangetreden maar blijkbaar is dat deze keer door de coalitiepartijen vooraf bepaald. Opvallend is dat de Formule 1 voorheen in het pakket van Verheij zat en nu op het bordje van D66 is geschoven. Ook bijzonder is dat VVD (Verheij dus) de ambtelijke samenwerking in portefeuille krijgt. De liberalen zijn van alle partijen, op zijn zachtst gezegd, ‘het minst enthousiast’ over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. 

De burgemeester behoudt de portefeuilles die in 2018 aan de burgemeester zijn toebedeeld. De overige portefeuilles worden als volgt verdeeld:

VVD: Ellen Verheij
• Toerisme en economie
• Ruimtelijke ordening
• Mobiliteit en parkeren
• Openbare ruimte
• Ambtelijke samenwerking
• Projecten
• Entree Zandvoort / Badhuisplein

CDA: Gert-Jan Bluijs
• Financiën
• Volkshuisvesting
• Cultuur
• Werk en inkomen
• Participatie
• Watertorenplein
• Nieuw Noord Curie-Corodex ontwikkeling / Overige projecten

D66: nnb
• Circuit Zandvoort
• Duurzaamheid
• Sport en onderwijs
• Jeugd
• Zorg en welzijn
• Projecten
• Metropool Boulevard

Dinsdag 30 juni is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Dan zal naar alle waarschijnlijkheid ook de beoogde D66-wethouder worden gepresenteerd en samen met Verheij en Bluijs worden geïnstalleerd. Daarmee zal een einde komen aan de tijdelijke alleenheersing van de burgemeester, die er sinds 15 juni noodgedwongen alleen voor stond. 

Deel dit: