12 mei 2020

Politieke verklaringen over de bestuurscrisis

Na de desastreus verlopen raadsvergadering van afgelopen week hebben alle politieke partijen een statement afgegeven op de gebeurtenissen. Daaruit blijkt dat de partijen nog altijd lijnrecht tegenover elkaar staan.

De bestuurlijke crisis die vorige week ontstond tijdens de voortgezette raadsvergadering kwam mede omdat er geen coalitieakkoord is, maar ‘slechts’ een raadsprogramma. Daardoor kon OPZ het door PVV, D66 en GL ingediende amendement over het gebruik van de extra toegangsweg naar Circuit Zandvoort medeondertekenen. Zodoende ontstond een meerderheid in de raad die vóór het amendement was, wat echter door wethouder Ellen Verheij werd gezien als een motie van wantrouwen.

Het was de bedoeling dat de weg alleen voor andere evenementen gebruikt zou worden mits er een verkeersplan wordt ingediend en mits er verkeersregelaars ingezet zouden worden om het verkeer op de kruisende busbaan, dus bussen en fietsen, een veilige doorgang te kunnen garanderen. Na een lange schorsing voor overleg met de andere collegeleden kwam ze terug en meldde de raad dat het voltallige college “zich zal beraden op zijn positie”. Met andere woorden: haar collega’s steunden haar in haar opstelling ten aanzien van het amendement.

OPZ, D66 en PVV
De oorzaak voor deze “onnodige bestuurscrisis” komt volgens OPZ voort uit een wethouder die bij voorbaat verklaart een voorgenomen amendement niet te zullen uitvoeren en een college dat dreigt met aftreden nadat het amendement is aangenomen. In een gezamenlijke verklaring melden OPZ, PVV en D66: “Recentelijk blijkt dat het college een omgevingsvergunning voor een extra toegangsweg naar Circuit Zandvoort heeft afgegeven die 50 keer per jaar het (mede)gebruik van die weg toestaat om een Vip-parking van het circuit te ontsluiten. Niet alleen handelt het college daardoor in strijd met een advies van de provincie, die de gemeente prompt daagt in een gerechtelijk geding, maar tevens ontvalt daardoor de grondslag voor de inzet van publieke middelen. Het op 7 mei jongstleden aangenomen amendement corrigeert het commercieel (mede)gebruik van de toegangsweg.”

“Verwijten inzake onbehoorlijk bestuur in de richting van de indieners en ondersteuners van het amendement zijn onterecht. Want gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat tussentijdse actualisaties de volledige financiering van de weg ook bij gebruik voor commerciële doeleinden niet in de weg zou staan. Dit is onjuist en onterecht, het college had en heeft daarvoor geen mandaat”, gaat de verklaring verder.

VVD
Volgens Martijn Hendriks, fractievoorzitter van de VVD en partijgenoot van Verheij, is er een “nieuw, triest dieptepunt” in de lokale politiek bereikt. “Nu diverse partijen Zandvoort in een crisis storten omdat zij een nieuw aangelegde weg naar het circuit alleen maar door de Formule 1 wilden laten gebruiken is onbegrijpelijk en onverantwoord”, stelt Hendriks. “Niet alleen is het absurd om een gloednieuwe weg alleen maar voor de Formule 1 te gebruiken, bovendien gaat het tegen de gemaakte afspraken in en zijn we dus een crisis rijker. Juist nu, in tijden van de coronacrisis, moeten we samen de schouders eronder zetten en er zijn voor al onze inwoners.”

CDA
“Juist in een tijd waarin inwoners en ondernemers bestuurskracht vragen en alle ogen hoopvol zijn gericht op het bestuur, belandt Zandvoort in een diepe politieke crisis. Voor het CDA is het amendement onuitvoerbaar omdat uitvoering hiervan zou leiden tot handelen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In het bijzonder het vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. Immers, de raad heeft het geld onvoorwaardelijk toegezegd aan het circuit en voor ons geldt: een man, een man, een woord, een woord. Het is onbehoorlijk dat achteraf eenzijdig nadere voorwaarden worden gesteld”, is de reactie op de crisis van de fractie van het CDA.

PvdA
Ook Maaike Koper (PvdA) moest niets van het amendement weten. “Ik ben echt geen fan van het circuit en wil niet dat daar gemeenschapsgeld naartoe gaat. Aan die voorwaarde is voldaan, want het geld komt van de extra verhoging van de Toeristenbelasting en Forenzenbelasting. Maar dat is nu niet aan de orde. Afspraak is afspraak”, duidde ze de overeenkomst die er al ligt. Het geld van de extra verhoging was al geoormerkt hiervoor.

GBZ
strid van der Veld (GBZ) noemde het amendement en de discussie daar omheen een schande: “Ik verbaas me nu nog steeds meer. Ik zou het een schande vinden als het amendement zou worden aangenomen”, zei zij, “nergens staat beschreven wat het gebruik van de weg moet zijn, in de stukken waar de raad over beschikt. Nooit is er gezegd of geschreven uitsluitend voor de GP en bij calamiteiten.  Er is ook nooit gezegd/geschreven dat de weg ook gebruikt zal worden bij andere evenementen. Het argument van de indieners dat de gemeente parkeerinkomsten zal missen is kul. De parkeerplaats werd al gebruikt voor parkeren, het is juist veiliger om de 500 auto’s via die weg naar het terrein te leiden, beter dan door de fietsers en wandelaars door.”

GroenLinks
“Uit een versnelde bestemmingsplanprocedure in oktober vorig jaar specifiek van toepassing op dit stuk weg, is een omgevingsvergunning uitgerold, die de vijftig dagen commercieel gebruik herbergt. Echter saillant detail waarom GroenLinks niet gezien kan worden als indiener op het gebied van wantrouwen, is het feit dat wij toentertijd samen met de heer Hermsen tegen het bewuste plan hebben gestemd. Dit omdat wij de gevolgen, zoals Hermsen dat toen zei, “van een gewijzigde bestemmingsplanprocedure niet konden overzien”. Hij gaf aan geen deskundige te zijn op het gebied van bestemmingsplannen, daar sloten wij ons bij aan”, aldus een verklaring van Karim El Gebaly (GL).

Oplossing?
De enige weg om uit deze crisis te komen is volgens OPZ, PVV en D66 “heel simpel. Het college trekt het dreigement tot afstreden in en voert het in meerderheid aangenomen amendement uit, zich realiserend dat in tegenstelling tot een motie een amendement een bindend karakter heeft en het amendement dus moet uitvoeren.” Het college kwam dinsdag naar buiten met een mededeling dat er binnen een deel van het college onvoldoende draagvlak is om door te gaan. Daarom heeft het college gevraagd om een extra raadsvergadering zodat de politiek zich kan buigen over de situatie. Voorlopig zal het college demissionair besturen, dus alleen de lopende zaken afhandelen en geen nieuwe besluiten nemen. 

Statements politieke partijen
De politieke partijen hebben op hun eigen platforms een statement afgegeven. Hierbij de links naar deze berichten:

VVD

CDA

PVV-OPZ-D66

GBZ

PVDA

GROENLINKS

Deel dit: