5 november 2020

Pluspunt blijft actief ondanks scherpere regels

Pluspunt heeft opnieuw aanvullende maatregelen genomen naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 3 november. Daarbij is vooral gekeken wat nog wél door kan gaan. Tegelijkertijd zijn de nieuwe, gesponsorde tafels in gebruik genomen.

Pluspunt wil ondanks de aangescherpte regels proberen toch nog activiteiten corona-proof aan te bieden aan de Zandvoorters die dit het hardste nodig hebben. Tegelijkertijd wil Pluspunt ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van de verdere verspreiding van het virus. Daarom is het gebouw gesloten voor publiek van buiten, maar gaan de volgende  activiteiten de komende 2 weken wel door:

– Dagbesteding en activiteiten voor kwetsbare burgers
– Het Jeugdhonk en De Chill out
– De Belbus, zij het in aangepaste vorm
– De boodschappendienst
– Bezoek aan huis in het kader van eenzaamheid

Bezoekers en deelnemers die een afspraak hebben kunnen aanbellen.

Nieuwe tafels gesponsord
Om de corona-maatregelen zo goed mogelijk te kunnen naleven zijn meerdere aanpassingen gedaan in het gebouw van Pluspunt. En recent zijn daar dankzij een sponsor de nieuwe tafels in de ontmoetingsruimte bij gekomen. Michel van Marm van IJmond Timmerfabriek heeft speciale tafels gemaakt van 1,5 x1,5 meter afstand, waar men veilig aan kan zitten om een praatje te maken, een spelletje te doen of samen te breien.

Om op te hoogte te blijven van de mogelijkheden, kunt u de website alsmede de Facebook pagina van Pluspunt en de ladder in de Zandvoortse Courant raadplegen.
www.pluspuntzandvoort.nl

Deel dit: