12 november 2020

Plastic kasteel verrijst op het Gasthuisplein

Woensdagochtend is voor het Zandvoorts Museum een begin gemaakt met de bouw van een kasteel dat geheel wordt opgetrokken uit plastic attributen die door de organisatie Juttersgeluk in de loop der jaren van het strand zijn geplukt. Met de sculptuur wil Juttersgeluk aandacht vragen voor duurzaamheid in het algemeen en de problematiek van de plasticsoep in het bijzonder.

Het project is mogelijk gemaakt door het Zandvoorts Museum en een bijdrage uit het duurzaamheidsfonds van de gemeente. Hilly Jansen van het Zandvoorts Museum: “Het was de bedoeling dat Juttersgeluk eerder dit jaar zou exposeren met kunstwerken die zijn gemaakt van aan het strand gevonden plastic voorwerpen. Dat kon vanwege corona niet doorgaan, dus dit is voorlopig een mooi alternatief. Het is overigens de bedoeling dat de eerder geplande expositie volgend jaar alsnog doorgang zal vinden.”

Het oppervlak van het kunstwerk gaat ca. twee bij twee meter bedragen en zeker tweeëneenhalve meter hoog worden. De buitenkant van het bouwwerk wordt bekleed met een bonte verzameling gekleurde zandvormpjes, honderden in totaal. “We zijn al weken in ons atelier bezig met de voorbereidingen daarvoor”, aldus Suzanne Klaassen van Juttersgeluk.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met kunstenaar Ap Esenbrink, die is gespecialiseerd in het hergebruik van afval en restmaterialen. In de Zandvoortse Courant van volgende week zal uitgebreid worden ingegaan op dit opmerkelijke initiatief van Juttersgeluk.

Deel dit: