13 maart 2021

Pilot handhavers met bodycams verloopt goed

Sinds 1 oktober kunnen de handhavers in Zandvoort gebruik maken van een camera die ze op het lichaam dragen, een zogeheten bodycam. De ervaringen in de eerste drie maanden van deze pilot zijn positief.

Uit onderzoek onder handhavers die een bodycam dragen blijkt dat ze zich veiliger voelen en dat de inzet een preventief en de-escalerend effect heeft. Toch vinden er ondanks de inzet van de camera’s nog steeds veel incidenten plaats.

Sinds 1 oktober 2020 dragen Zandvoortse handhavers een camera op het uniform die beelden vast kan leggen als zij zich bedreigd voelen. In de periode tot en met 31 december 2020 hebben de handhavers 14 keer gebruik gemaakt van de bodycam bij een incident. Eén keer ging het om een aanhouding die met geweld gepaard ging.

Stand-by
De bodycam staat continu op stand-by en filmt alles, maar deze beelden worden alleen opgeslagen nadat de handhaver op de opnameknop drukt. Ook de beelden die vlak voor het starten van de opname gemaakt zijn, worden bewaard. De handhaver kan de gemaakte opnames niet zelf verwijderen. 

Privacy
Bij het gebruik van bodycams worden hoge eisen gesteld aan de bescherming van de privacy van handhavers en inwoners. Zo worden alle opnames versleuteld opgeslagen en kunnen alleen bevoegde personen bij de beelden. Na 28 dagen worden de beelden automatisch verwijderd en vernietigd, tenzij er volgens de wet een geldige reden is om dat niet te doen. Als er sprake is van een strafrechtelijk onderzoek, dan kan de politie de beelden opeisen.

Deel dit: