27 mei 2021

Vraag vergunning zomerparkeren voor 1 juni aan

De parkeervergunningen voor het zomerparkeren moeten zo snel mogelijk aangevraagd worden. Het tijdelijke parkeerregime gaat namelijk op 1 juni in voor de wijken Park Duijnwijk, Oud Noord, Nieuw Noord en Zandvoort Zuid (onder andere Tranendal). Inwoners hebben hierover een brief  van de gemeente en Coöperatie ParkeerService gekregen over hoe de vergunning aangevraagd kan worden.

Het zomerparkeren is een tijdelijke regeling die voor een paar maanden geldt: juni, juli, augustus en september. Wethouder Ellen Verheij is druk bezig met het maken van nieuw beleid, dat volgend jaar ingevoerd zal worden. In dat nieuwe beleid worden de ervaringen die nu worden opgedaan zoveel mogelijk verwerkt.

Ook in Nieuw Noord

In dit tijdelijke beleid is ook voor de wijk Nieuw Noord een parkeervergunning nodig. Dat is gedaan om een ‘waterbedeffect’ te voorkomen. “We doen dit om de bewoners van Zandvoort te beschermen. Het is gebleken dat als iemand in een bepaalde wijk niet meer (gratis) mag parkeren, dat dan een andere wijk wordt opgezocht waar dat wel kan en mag. Daardoor zouden er, als Nieuw Noord niet was meegenomen in dit beleid, steeds meer auto’s in de wijk komen parkeren waardoor de bewoners hun auto niet meer kwijt zouden kunnen. Om die reden is Nieuw Noord ook meegenomen in het zomerparkeren”, verduidelijkt de parkeerwethouder.

Een zomerparkeervergunning geeft recht op 200 uur parkeren door uw bezoekers, waarvan u het kentekennummer telefonisch aanmeldt. Mocht u dat vergeten dan loopt u de kans op een bekeuring. Als uw 200 uren op zijn is het niet mogelijk om meer uren te kopen. “Dit is gedaan om oneigenlijk gebruik van de pas te voorkomen. We hebben naar andere gemeenten gekeken en dit is een redelijk aantal uur en een goede balans. Er zijn gemeenten waar u maar 250 uur voor een heel jaar krijgt!”, aldus Verheij.

Kosten tijdelijke vergunning

De vergunning is niet gratis. Dat zal ook niet in het nieuwe beleid zo zijn. De kosten voor het zomerparkeren bedragen € 26,67, zijnde een derde (4 maanden) van de jaarlijkse kosten voor een reguliere bewonersvergunning à € 80. Het gebruik van een bezoekerspas wordt beperkt om misbruik te voorkomen.

In Nieuw Noord komen ook een paar ‘blauwe zones’. Daar mag gratis worden geparkeerd met een parkeerschijf. Maximaal 2 uur bij het winkelcentrum in Nieuw Noord of 4 uur bij de sport- en vrijetijdsverenigingen. Die 4 uur zijn in samenspraak met de sportverenigingen bepaald. De blauwe zones zijn rond de sportvelden in Sportcomplex Duintjesveld, bij het winkelcentrum en bij de volkstuintjes en de manege in Nieuw Noord. De blauwe zone bij het Huis in het Kostverloren blijft ook gehandhaafd.

Op de website van de gemeente, onder project Parkeren en bereikbaarheid van de gemeente staan veel vaak gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. Mocht u een vraag hebben die er niet bij staat, kunt u contact opnemen met de gemeente via info@zandvoort.nl.

Deel dit: