12 januari 2022

OPZ verwelkomt oud-VVD’er Belinda Göransson

De Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) heeft woensdagavond de 15-koppige kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Grootste verrassing is de nummer 2 op de lijst: Belinda Göransson, die zeer recent terugtrad als raadslid voor de VVD.

Tijdens de algemene ledenvergadering van OPZ op 12 januari is de voorgestelde kandidatenlijst door de leden goedgekeurd. De Ouderenpartij gaat met de volgende lijst de verkiezingen in:

1. Peter Kramer
2. Belinda Göransson
3. Patrick Berg
4. Bruno Bouberg Wilson
5. Helen Keur
6. Daniel Wilhelm
7. Henk van Gameren
8. Hans Hogendoorn
9. Bob de Vries
10. Annet van Schie
11. Marten Antonides
12. Wim de Lange
13. Ans Berg-Bakker
14. Linda Rubeling-Bos

Verkiezingsprogramma

Aan de hand van zeven speerpunten wil OPZ antwoord geven op de grootste uitdagingen waar Zandvoort voor staat:

1. Wonen (veel bijbouwen voor onze inwoners van jong tot oud)
2. Volksgezondheid (iedereen meedoen en erbij horen)
3. Duurzaamheid (zonder stijging van de woonlasten)
4. Verkeer, vervoer en parkeren (goede bereikbaarheid en parkeren naar tevredenheid van onze inwoners en ondernemers)
5. Ambtelijke fusie met Haarlem (fusie mag geen doel op zich zijn)
6. Financiële huishouding (lasten voor inwoners en ondernemers zijn zo laag mogelijk)
7. Bestuur en ondersteuning (vertrouwen terugwinnen)

Een uitgebreide versie van de 7 speerpunten voor de verkiezingen 2022-2026 zijn hier te vinden.

Deel dit: