12 februari 2021

OPZ neemt voorschot op beëindiging samenwerking met Haarlem

Fractievoorzitter Peter Kramer heeft namens Ouderen Partij Zandvoort (OPZ) voor de raadsvergadering van komende dinsdag een motie ingediend met betrekking tot de consequenties van de ambtelijke fusie tussen Zandvoort en Haarlem. De partij wil dat een extern bureau mogelijke toekomstscenario’s vergelijkt, onderzoekt en doorrekent.

OPZ wil onder meer antwoord op de vraag wat de financiële consequenties en praktische impact zullen zijn van beëindiging van de samenwerking en het opnieuw opzetten van een eigen ambtelijke organisatie. Het is voor het eerst dat er zo openlijk over een mogelijke ontvlechting van de fusie in de gemeenteraad gesproken gaat worden.

Eén en ander kan niet los worden gezien van de groeiende irritatie onder met name oppositiepartijen over de manier waarop zij (niet) op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het overleg over de knelpunten binnen de ambtelijke samenwerking. Het college beroept zich daarbij op de vertrouwelijke aard van de gesprekken. Het is een publiek geheim dat de onderhandelingen zeer moeizaam verlopen; Haarlem is van mening dat Zandvoort te weinig betaalt voor wat het krijgt en Zandvoort vindt dat Haarlem onvoldoende levert voor wat het in rekening brengt…

De VVD was destijds als enige partij faliekant tegen de fusie. Fractievoorzitter Martijn Hendriks vindt het een goed idee om de consequenties van ontvlechting grondig te laten onderzoeken. “Alleen al omdat de partijen hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar moeten schrijven. Dan weten we tenminste waar we het over hebben”, aldus Hendriks. Ook Marco Deen van de PVV ziet graag dat de kosten van een eventuele beëindiging van de samenwerking inzichtelijk worden gemaakt. Daarmee lijkt op voorhand een meerderheid voor de motie aanwezig.

Deel dit: