10 februari 2022

Opruiming olie naar verwachting morgen voltooid

Vanmorgen is de schoonmaakactie om het strand te ontdoen van olievervuiling voortgezet met inzet van gespecialiseerd materieel. Gisteren werd in Noordwijk al met succes een zogenoemde ‘Beachcleaner’ met een speciale fijne zeef ingezet.

Deze is nu door Gebr. Paap ingehuurd en zij zijn in opdracht van Spaarnelanden vanmorgen met het ruimen van de olie begonnen op het noordstrand ter hoogte van paviljoen Rapa Nui. Er wordt gewerkt in zuidelijke richting tot aan de gemeentegrens bij stiltegebied Noordvoort. Een vergelijkbare machine wordt op dit moment ook al in IJmuiden getest. Ook daar zijn de resultaten bemoedigend en het is de bedoeling dat dit voertuig morgen in Zandvoort komt helpen.

Naar verwachting zal het schoonmaken nog twee dagen in beslag nemen.

Deel dit: